Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Archiwum arrow Zbiory arrow Uzupełnianie
Uzupełnianie

Archiwum stale wzbogaca swoje zbiory poprzez zakupy oraz przyjmowanie darowizn i depozytów. Interesują nas zarówno materiały dotyczące działalności Jerzego Grotowskiego i jego współpracowników, jak i twórców odwołujących się do tej tradycji (również polemicznie), a także materiały z zakresu szeroko rozumianego teatru i kultury.

Archiwum dokłada starań, aby pozyskać rzadkie lub wciąż nieznane materiały na temat Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium – w postaci dokumentów, publikacji prasowych i książkowych, fotografii i filmów dokumentalnych. Jednym z najważniejszych zakupów na tym polu było pozyskanie w 2007 roku kolekcji zdjęć włoskiego fotografika Maurizio Buscarino. Osobnym zadaniem w tym zakresie jest gromadzenie wszystkich wydań Ku teatrowi ubogiemu w różnych językach.

Równolegle do tych starań Archiwum sukcesywnie wzbogaca księgozbiór i kolekcję czasopism o pozycje niezbędne w pracy teatrologa. Oprócz nowości wydawniczych nabywamy również publikacje z lat wcześniejszych. Staramy się pozyskiwać ważniejsze wydawnictwa obcojęzyczne, ze szczególnym naciskiem na materiały w języku angielskim, francuskim i włoskim. Ten sam cel przyświeca poszerzaniu działu filmoteki o nowe materiały, które są później prezentowane w ramach otwartej działalności Instytutu, bądź w formie indywidualnych projekcji organizowanych dla naszych gości.

Ważną część zbiorów stanowią depozyty. Do tej pory swoje zbiory powierzyli nam m.in.: Zygmunt Molik, rodzina Antoniego Jahołkowskiego, Irena Flaszenowa, Urszula Bielska i prof. Zbigniew Osiński.

Jeżeli chcielibyście Państwo wspomóc Archiwum poprzez przekazanie oryginałów lub kopii dokumentów, artykułów, czasopism, książek, zdjęć lub materiałów filmowych, uprzejmie prosimy o kontakt w tej sprawie z Brunonem Chojakiem (). Pomocne będą dla nas również informacje, gdzie możemy zdobyć nieznane dotychczas materiały.

Lista nabytków Archiwum w 2008 roku
Lista nabytków Archiwum w 2007 roku
Lista nabytków Archiwum w 2006 roku
Lista nabytków Archiwum w 2005 roku
Lista nabytków Archiwum w 2004 roku