Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Sylwia Fiałkiewicz


absolwentka teatrologii oraz doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, od marca 2010 pracownik Działu Naukowego Instytutu Grotowskiego.