Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Monika Blige


absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym obroniła pracę magisterską „Więcej niż teatr. Teatr Wiejski Węgajty – fenomen kulturowy i artystyczny” (promotor: prof. Dobrochna Ratajczakowa). W latach 2001–2005 współpracowała z Projektem Terenowym Teatru Węgajty. Od 2004 roku doktorantka Zakładu Dramatu i Teatru UAM, gdzie pod kierunkiem prof. Ewy Guderian-Czaplińskiej pisze rozprawę doktorską poświęconą postaci Ludwika Flaszena. Od 2005 roku związana z Ośrodkiem Grotowskiego. Koordynuje prace Wydawnictwa Instytutu Grotowskiego.