Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Pokaz pracy i wykład Phillipa Zarrillego


23 października
{sobota} 14:00–16:30
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

 
Pokaz pracy i wykład Phillipa Zarrillego, dotyczył podstawowych zasad i elementów treningu psychofizycznego, z zastosowaniem tego treningu do konkretnych rozwiązań dramaturgicznych w przedstawieniach. Wykład na podstawie książki Psychophysical Acting połączony będzie z dyskusją o tworzeniu spektaklu Told by the wind.

Wstęp wolny