Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Tadeusz Kantor - inne spojrzenia
Otwarte seminarium dyskusyjne
W 20. rocznicę śmierci Artysty

6 grudnia 2010
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27
 


Otwarte seminaria dyskusyjne z cyklu „Inne spojrzenia” starają się wypracować nową formę dla spotkania badaczy i teoretyków szeroko rozumianych dziedzin performatywnych, wychodzącą poza ramy zwykłej konferencji.

Tym razem Instytut proponuje „inne spojrzenia” na dzieło życia Tadeusza Kantora. Już sama idea rozmowy o Kantorze w przestrzeni Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego jest faktem znamiennym, biorąc pod uwagę mało przyjazne relacje obu twórców. Warto dziś wyjść ponad ten konflikt, bo być może „punkty przecięcia” w dziele ich życia są dziś najbardziej inspirujące.

Pragniemy stworzyć w czasie seminarium twórczą przestrzeń, oddając głos przede wszystkim młodym badaczom, których pokolenie prawie całkowicie rozminęło się z kantorowskim. Jednak siła przyciągania dzieła założyciela Cricot 2 sprawia, że również to pokolenie badaczy włączyło je w obręb swojego doświadczenia. I choć twórczość Kantora doczekała się utrwalonej narracji na swój temat, na „marginesach” akademii wciąż podejmowane są próby znalezienia języka, który na miarę trudu Kantora mógłby ująć fenomen związany z działalnością założyciela Cricot 2. Wrocławskie seminarium ma stać się refleksem tego procesu, przestrzenią konfrontacji nowych perspektyw interpretacyjnych twórczości Kantora, jak i otwartym „spotkaniem w rozmowie”. To wszystko, mamy nadzieję, otworzy nowe drogi narracji wokół dzieła autora Wielopola, Wielopola.            
Marta Kufel


Program

Panel „Ciało/obraz”


Anna Królica (Uniwersytet Jagielloński): Od Teatru Śmierci do teatru tańca. Próba wpisania twórczości Kantora w przestrzeń współczesnego tańca
 
Panel „Powtórzona materia”

Paulina Popek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Tadeusz Kantor/Piotr Uklański. The Year We Made Contact

Karolina Charewicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Étant donnés: 1. Zewnętrzne / 2. Wewnętrzne. O „niemożności uobecnienia” według Kantora – Lacanem
 
Panel „Powtórzona obecność” cz.1

Marta Kufel (Uniwersytet Jagielloński)
Od podwojonej obecności do samoobjawienia

Łucja Iwanczewska (Uniwersytet Jagielloński)
Jestem swoim przedmiotem – rzeczy w Kantorze, Kantor w rzeczach

Ewelina Godlewska (Uniwersytet Warszawski)
Między realnością a iluzją. Podmiotowość w twórczości Tadeusza Kantora

Panel „Powtórzona obecność” cz.2

Marek Pieniążek (Uniwersytet Pedagogiczny)
Ja realny pod niebem moich transcendencji. Poszerzanie „pokoików wyobraźni” Tadeusza Kantora

Rozmowa z aktorami Teatru Cricot 2:
Ludmiłą Rybą i Andrzejem Wełmińskim, prowadzenie: Marta Kufel.

 


 

 

 

 


 

 
Koordynatorzy

Dariusz Kosiński
kosiński@grotcenter.art.pl

Marta Kufel
kufmar@gmail.com