Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Wykład prof. Grzegorza Niziołka

Grotowski wobec Zagłady.
Poza dialektyką apoteozy i ośmieszenia

Wykład tłumaczony na język angielski.
14 stycznia 2011 {piątek} 17:00
12. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27

 
Dwa przedstawienia Jerzego Grotowskiego odwoływały się bezpośrednio do obrazów Zagłady: Akropolis (1962) i Studium o Hamlecie (1964). „Poczułem wtedy coś prawdziwie obrzydliwego, naprawdę odstręczającego, coś, co zatyka dech w piersiach” – tak zapamiętał Akropolis Peter Brook. Eugenio Barba porównał Studium o Hamlecie do cuchnącej rany i tak opisał swoje wrażenie: „ból miesza się ze wstrętem”.  Graniczne doświadczenia związane z tymi spektaklami pozwoliły Grotowskiemu gruntownie przemyśleć założenia własnego teatru, sformułować przesłanie ubóstwa i rozpocząć poszukiwanie „świetlistości”, „stanu łaski” i „człowieczej nagości”.
Grzegorz Niziołek


Grzegorz Niziołek, profesor w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego i redaktor naczelny „Didaskaliów”, jest wybitnym znawcą polskiego teatru współczesnego, autorem monografii twórczości Krystiana Lupy (Sobowtór i utopia, Kraków 1997), Tadeusza Różewicza (Ciało i słowo, Kraków 2004) i Krzysztofa Warlikowskiego (Warlikowski. Extra ecclesiam, Kraków 2008).
Obecnie pracuje nad projektem „Polski teatr Zagłady”, poświęconym pamięci i niepamięci Holocaustu w teatrze polskim.