Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Informacje praktyczne

Zapisy
Aby wziąć udział w warsztatach, proszę wypełnić kartę zgłoszenia
i wysłać ją e-mailem na adres osoby prowadzącej nabór na warsztaty.
Potwierdzeniem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty za warsztat.
W razie rezygnacji prosimy o informację – jest to konieczne do odpowiednio wczesnego powiadomienia osób z listy rezerwowej o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

Miejsce
Warsztaty odbywają się w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego (Rynek-Ratusz 27, Przejście Żelaźnicze), Studiu Na Grobli (ul. Na Grobli 30/32), lub w Brzezince (leśnej bazie Instytutu koło Oleśnicy).

Noclegi
Noclegi oraz wyżywienie zapewniamy jedynie w przypadku zajęć odbywających się w Brzezince.
Podczas warsztatów odbywających się we Wrocławiu uczestnicy sami pokrywają koszty wyżywienia oraz zakwaterowania, które sami rezerwują.
Dysponujemy listą miejsc noclegowych.

Opłaty
Po otrzymaniu akceptacji zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę za warsztat:
• gotówką w sekretariacie Instytutu (Rynek-Ratusz 27);
• przelewem na konto:  05 1020 5226 0000 6902 0416 7540, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Bank PKO BP SA, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław z dopiskiem „Za warsztat nazwisko osoby prowadzącej”.
Opłata musi zostać uregulowana z odpowiednim wyprzedzeniem (najczęściej są to dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć).