Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Performatyka i inne tańceProgram wykładów 2010-2011:

15–16 października 2010

prof. dr hab. Tomasz Kubikowski, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie:

Performatyka: wiedza czy wybryk?  


5–6 listopada 2010

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Uniwersytet Warszawski:

Teatr święta zmarłych 

 

26–27 listopada 2010

prof. dr hab. Juliusz Tyszka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Performatyka w perspektywie teatrologicznej i kulturoznawczej – nowe wyzwania, nowe perspektywy 


10–11 grudnia 2010

prof. dr hab. Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski:

wykład: Performatyka historyczna

warsztaty: Rekonstrukcje performansów na podstawie późnośredniowiecznych rękopisów 


7–8 stycznia 2011

prof. dr hab. Wojciech Dudzik i dr Agata Chałupnik, Uniwersytet Warszawski: Odkryte/zakryte – ciało/kostium – twarz/maska 


28–29 stycznia 2011

prof. dr hab. Małgorzata Sugiera i dr Mateusz Borowski, Uniwersytet Jagielloński: Nie tylko tu i teraz. Performatywność poza widowiskami artystycznymi i społecznymi 


25–26 lutego 2011

dr Tomasz Plata, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Wojciech Ziemilski : Sztuka publiczna jako akt performatywny: szansa czy zagrożenie dla przestrzeni wspólnej? 


11–12 marca 2011

dr Mateusz Kanabrodzki, Uniwersytet Warszawski: Antropologia widowisk Witolda Gombrowicza 


1–2 kwietnia 2011

dr Artur Duda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

wykład: Nażywość i mediatyzacja w świecie performansów

konwersatorium: Wideoaktor w teatrze Franka Castorfa. Analiza wybranych scen ze spektakli "Mistrz i Małgorzata" oraz "Idiota". 

 

6–7 maja 2011 (zamiast 2930 kwietnia)

Paweł Mościcki i Katarzyna Szaniawska, Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN: Niedodziałanie. Polityczność a performatywność20–21 maja 2011

dr Dorota Sajewska, Uniwersytet Warszawski:

Medialność histerii 


17–18 czerwca 2011 (zamiast 1011 czerwca)

Bartosz Frąckowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Performatyka nowych mediów