Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
_PolskaKulturaUkraina_ wykłady o teatrze


 
  Tytuł: _PolskaKulturaUkraina_ wykłady o teatrze
  / Лекції про театр
  Wstęp: Dariusz Kosiński
  Redakcja naukowa: Wanda Świątkowska,
  Hanna Wesełowska
  Data wydania: grudzień 2010
  ISBN: 978-966-2225-03-7
  Liczba stron: 190
  Rodzaj oprawy: miękka
 
  Bezpłatny egzemplarz książki dostępny jest
  w sekretariacie Instytutu Grotowskiego.Publikacja jest efektem współpracy Centrum Łesia Kurbasa w Kijowie
i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. W ramach zrealizowanego w roku 2010 projektu _PolskaKulturaUkraina_ w Kijowie odbył się cykl wykładów na temat współczesnego teatru polskiego (wrzesień-październik), natomiast we Wrocławiu, została zorganizowana jednodniowa sesja dotycząca teatru ukraińskiego (29 listopada).

Artykuły publikowane w polskojęzycznej części niniejszej książki układają się w swoistą syntezę najważniejszych zjawisk teatralnych Ukrainy
XX i początku XXI wieku. Nie zastąpią one oczywiście głębszych
i dokładniejszych studiów, nie zastąpią bezpośredniego poznania współczesnego teatru ukraińskiego, ale – mamy nadzieję – ułatwią jedno
i drugie, przyczyniając się do lepszego poznania kultury sąsiadów
i zmniejszenia niegeograficznej odległości, która wciąż wydaje się nas dzielić. (fragment Wstępu)