Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Archiwum arrow Zbiory
Zbiory

Archiwum Instytutu Grotowskiego przejęło zbiory Działu Archiwalno-Dokumentacyjnego Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu, które z kolei odziedziczone zostały z chwilą jego utworzenia w 1990 roku po Ośrodku Dokumentacji Teatru Laboratorium przy Drugim Studiu Wrocławskim.

W posiadaniu Archiwum znajduje się dokumentacja pochodząca z trzech instytucji: zasoby archiwalne Teatru Laboratorium, Drugiego Studia Wrocławskiego oraz Ośrodka Grotowskiego, a także powiększający się zasób jego bezpośredniego kontynuatora, Instytutu Grotowskiego.

Materiały te stanowią jedyny w swoim rodzaju zbiór o ogromnej wartości historycznej, w przeważającej części dotyczący działalności Jerzego Grotowskiego i jego teatru we Wrocławiu. Zbiory te obejmują zatem głównie dokumentację okresu teatralnego, parateatralnego i Teatru Źródeł. Pozostałe etapy z uwagi na wyjazd Grotowskiego z Polski i kontynuację pracy zagranicą oraz samorozwiązanie Teatru Laboratorium znajdują słabsze odzwierciedlenie w materiałach źródłowych. Ze względu na swoją funkcję dokumentowania całej drogi twórczej Jerzego Grotowskiego, Archiwum przechowuje i zbiera materiały w postaci książek, artykułów prasowych, fotografii i materiałów filmowych dotyczących wszystkich etapów jego działalności.