Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Dr Łucja Iwanczewska

Grotowski i anarchia myślenia

WARSZTATY


 Semestr autorski 1 (2011/2012)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach oraz otrzymaniem przygotowanych materiałów prosimy o kontakt z Sylwią Fiałkiewicz: fsylwia@grotowski-institute.art.pl


Można się ze mną zgodzić lub nie, ale w moim przekonaniu nastał czas,
w którym wszelkie projekty zagadywania rozpaczy po tych, którzy nieodwracalnie odeszli, wyczerpały się i upadły. Zagadywanie – zatem tworzenie narracji, wielkich projektów myślowych, interpretacyjnych, gwarantujących stabilność, nienaruszalność, bezpieczeństwo spotkań, słów i myśli – dziś już nie działa. Nastał czas przyjęcia trudnej
i wymagającej wielkiej odwagi postawy – postawy, która nakazuje utracić rozpacz i pozwolić odejść umarłym, nie zatrzymanym i wolnym. Wolnym od nas, którzy przychodzimy z pamięcią o nich, którzy zniekształcamy ich słowa, haratamy myślami i opowieściami czyny, zagadując tę rozpacz, którą po sobie zostawili. Postawa, którą proponuję zakłada wiedzę nie do zniesienia – tym, co robię, jako czytelnik, interpretator, widz, aktywny uczestnik, nie odbuduję świata, którego już nie ma, nie uratuję żadnego życia, może nawet nikomu nie wskażę drogi – jestem anty anty – czytając, myśląc, oglądając, uczestnicząc, w swoje aktywności włączam rdzeń wiedzy: jak się zawali, to się zawali. Tracąc rozpacz, antycypuję zawalenie – jestem na nie gotowa. Mam jeden etyczny obowiązek: czytać, myśleć
i ponosić za to odpowiedzialność, nie szukam gwaranta, jak się zawali…
Warsztaty, które proponuję będą zaproszeniem do próby przyjęcia postawy tego, kto utracił rozpacz – a zatem będą to warsztaty czytania i myślenia.
Uczestnicy warsztatów otrzymają wybrany przeze mnie zestaw tekstów (do wewnętrznego użytku) tych myślicieli, których zaprosiłam do dialogu z nami.
Łucja Iwanczewska  listopada {poniedziałek} 17:00–20:00
Sala kinowa Instytutu Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

Anarchia

Czytając i oglądając Grotowskiego, zastanowimy się nad kategorią anarchii w odsłonach filozoficznych, historycznych, teologicznych i kulturowych – zajrzymy w przestrzenie herezji, bluźnierstwa, odwróceń, perwersji, nihilistycznych projektów kulturowych i założycielskich aktów negacji. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego można nazwać Grotowskiego humanistą przewrotu? I jak blisko mu do zjawiska jakim był polski punk?  grudnia {poniedziałek} 17:00–20:00
Sala kinowa Instytutu Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

Miejsca

Dziwne słowo urb… Jeana Geneta, instytucje totalne Ervinga Goffmana, miejsca aporetyczne, materialne prozopopeje, półgroby i niepokojące istnienie wnętrza i zewnętrza (od Homera po Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Jacquesa Lacana), „zwrot ku rzeczom” 
– a zatem śladami miejsc i rzeczy, przestrzeni materialnej świata Grotowskiego.  stycznia {poniedziałek} 17:00–20:00
Sala kinowa Instytutu Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27

Ścieżka sprawiedliwych

W rozpiętości pomiędzy Jezusem a Markizem de Sade Lacan ulokował ścieżkę ludzkiego doświadczenia, a zatem doświadczenia tragicznego bohatera. O świętości, tragedii i objawieniu porozmawiamy z filozofami, których na tej ścieżce zabraknąć nie może. Grotowski i filozofia, także i tak mogłoby się nazywać nasze spotkanie.


Łucja Iwanczewska – asystent w Katedrze Dramatu UJ. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. W 2010 roku ukończyła studia doktoranckie i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, ze specjalnością wiedza o teatrze. Autorka książek: Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza (Księgarnia Akademicka, 2007), Samoprezentacje. Sade i Witkacy (Księgarnia Akademicka, 2010). Zajmuje się teatrem i dramatem XX wieku, głównie dramaturgią Stanisława Ignacego Witkiewicza, teatrem Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora. Zagadnienia te analizuje przy pomocy narzędzi wypracowanych na polu współczesnej filozofii krytycznej; hermeneutyki, antropologii kulturowej, krytyki psychoanalitycznej, performatyki – te dziedziny wyznaczają główne kierunki jej zainteresowań badawczych. W latach 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011 prowadziła całoroczne autorskie warsztaty dramatologiczne w Katedrze Dramatu UJ, kolejno: „Ciało, nieświadomość i prawo – wokół twórczości Sade’a i Witkacego”, „Studia nad depresją – filozofia i literatura”, „Niesamowite i niewyrażalne w polskim dramacie i teatrze”, „Ciała, rzeczy, objawy – nierozstrzygalność a Zagłada”. W latach 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 prowadziła zajęcia „Gender w dramacie i teatrze” w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, jak również wykłady i prelekcje w różnych ośrodkach naukowych. Od kilku lat współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, gdzie prowadziła autorskie warsztaty Lacanowskie „Teatralna nieświadomość”, na zlecenie Instytutu zajmowała się także redakcją tomów pokonferencyjnych i książek wydawanych przez Instytut Teatralny. Uczestniczy w konferencjach naukowych na terenie całego kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław), jak również sama zajmuje się organizacją paneli dyskusyjnych („Lacan a teatr”, 8 grudnia 2010 r., Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), uczestniczy w projektach badawczych dotyczących dramatu i teatru.