Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Archiwum arrow Zbiory arrow Podział
Podział zbiorów archiwum Instytutu Grotowskiego


Dokumentacja aktowa (obejmuje akta związane z działalnością Teatru Laboratorium, Drugiego Studia Wrocławskiego, Ośrodka Grotowskiego i Instytutu Grotowskiego, na które składają się m.in. pisma o charakterze administracyjnym, korespondencja prywatna, dokumenty księgowe, akta osobowe pracowników i dokumentacja techniczna);

Dokumentacja mechaniczna (obejmuje filmotekę, fonotekę i fototekę):
  • Filmoteka zawiera około tysiąca kaset wideo i płyt DVD obejmujących m.in.: pełną dokumentację trzech przedstawień Teatru Laboratorium: Akropolis, Księcia Niezłomnego i Apocalypsis cum figuris oraz częściową Tragicznych dziejów doktora Fausta, a także unikalne filmy dokumentalne i liczne przedstawienia teatralne i filmy fabularne;
  • Fonoteka zawiera archiwalne nagrania radiowe, dokumentację dźwiękową działalności Teatru Laboratorium, Drugiego Studia Wrocławskiego i Ośrodka Grotowskiego oraz dokumentację działalności własnej Instytutu;
  • Fototeka zawiera archiwalne fotografie z przedstawień i innych wydarzeń publicznych Teatru Laboratorium, Drugiego Studia Wrocławskiego, Ośrodka i Instytutu Grotowskiego oraz dokumentację fotograficzną

    o charakterze muzealnym i konserwatorskim);


Maszynopisy i Rękopisy (obejmują m.in. egzemplarze reżyserskie
i aktorskie, notatki aktorów oraz maszynopisy prac naukowych);

Muzealia (obejmują obiekty o szczególnym znaczeniu badawczym
i wystawienniczym, takie jak: projekty afiszów, kostiumów, przestrzeni scenicznej, scenografii, rysunki i prace plastyczne, elementy scenografii, kostiumy, rekwizyty, nagrody i przedmioty o charakterze pamiątkowym);

Zbiory biblioteczne (obejmują liczne woluminy, czasopisma i dokumenty prasowe oraz akcydensy, w tym zachowany zasób biblioteczny Teatru Laboratorium i Drugiego Studia Wrocławskiego).