Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Program edukacyjny arrow Kino Teatralne
Kino Teatralne

 W ramach Kina Teatralnego pokazywane są filmy o dużej różnorodności tematycznej i estetycznej, dotyczące ważnych zjawisk z dziedziny teatru, tańca oraz poszukiwań kulturowych. Prezentacje często związane są z aktualnymi wydarzeniami odbywającymi w Instytucie.
Wstęp na prezentacje jest wolny.

Pierwsze seanse Kina Teatralnego odbyły się w 1991 roku dzięki przekształceniu sali wystawowej dawniejszego Ośrodka Dokumentacji Teatru Laboratorium w salę projekcyjną.

Od 1993 roku prezentacje nabrały charakteru cyklicznego. Bruno Chojak, odpowiedzialny za realizację programu, organizował m.in. pokazy na temat twórców takich, jak: Witold Gombrowicz czy Tadeusz Różewicz, a także przeglądy polskich noweli filmowych i telewizyjnych. Niektóre cykle miały na celu przygotowanie odbiorców do wizyt wybitnych reżyserów i zespołów teatralnych, np. Eugenia Barby czy Petera Brooka, organizowanych przez Ośrodek Grotowskiego.

W 2004 roku pieczę nad programem Kina Teatralnego objął dyrektor programowy, Grzegorz Ziółkowski, który powiązał repertuar  z bieżącą działalnością Ośrodka. Od tego momentu zrealizowano szereg cykli poświęconych wybitnym zjawiskom teatralnym, zawsze dbając o unikatowość prezentowanych materiałów, wielokrotnie pozyskiwanych i tłumaczonych specjalnie na potrzeby spotkania. Pierwszym z cykli był przegląd dokumentów, którymi Jerzy Grotowski ilustrował swe wykłady w Collège de France (1997–1998).

Od stycznia 2010 do lipca 2012 program Kina Teatralnego tworzyła Aneta Kurek, która zrealizowała m.in. autorski cykl poświęcony współczesnej choreografii, prezentujący sylwetki wybitnych twórców teatru tańca. Dzięki współpracy z Goethe-Institute w  Krakowie, British Council i firmą producencką nachtaktivfilm przygotowała projekcje wyjątkowych materiałów filmowych oraz zainicjowała cykl Polskiej Szkoły Dokumentu przy pomocy Filmoteki Narodowej.

Jesienią 2012 roku odbył się cykl Kino Mistrzów, przygotowany przez Monikę Blige, poświęcony twórczości wielkich reżyserów (Eugenio Barba i Odin Teatret, Alvis Hermanis, Theodoros Terzopoulos, Anatolij Wasiljew), którzy odwiedzili Wrocław w ramach II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”.

Latem organizowane są przeglądy Kina w Przejściu. Seanse odbywają się w Przejściu Żelaźniczym na wrocławskim Rynku. Do tradycji należą także projekcje materiałów poświęconych osobie i twórczości Tadeusza Kantora, prezentowane w rocznicę śmierci artysty, 8 grudnia.

Od 2013 roku Kino Teatralne, prowadzone obecnie przez Tobiasza Papuczysa, włączane jest do programów większych wydarzeń odbywających się w Instytucie, m.in. BodyConstitution, cyklu małych form teatralnych „Monosytuacje”, Odin Festivalu, VoicEncounters czy konferencji Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda. Pokazywane są także przeglądy tematyczne dotyczące m.in. Teatru Laboratorium, Odin Teatret i aktualnych zjawisk w teatrze, takich jak: trening cielesny, ruch i muzyczność.


Kino Teatralne 2015

Kino Teatralne 2014

Kino Teatralne 2013

Kino Teatralne 2011/2012