Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Prof. Jana Pilátová: Anamneza "Święta"

 

27 marca 2012 {wtorek} 19:00 
Miejsce: Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27
Wstęp wolny

Wykład Mistrzowski z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

Zawsze działy się okropności, ale niby daleko, każdy mógł budować
w sobie poczucie, że zajmuje w świecie pozycję trwałą; i samemu światu wydawało się, że jest mniej lub bardziej trwały, że istnieją mniej lub bardziej trwałe reguły gry, mniej lub bardziej trwałe wierzenia. Ale czas jest inny
– mówił Jerzy Grotowski 13 grudnia 1970 w auli New York University. Zastanawiając się, czy był już kiedyś taki moment, odważył przyjrzeć się pewnemu osobliwemu zjawisku, jakie miało miejsce dwa tysiące lat temu na peryferiach olbrzymiego cesarstwa. W trakcie wykładu, Święto Jerzego Grotowskiego i Peregrinatio Egerii, notatki galijskiej zakonnicy Egerii z pielgrzymki do Ziemi Świętej w IV wieku, staną się źródłem rozważań o mocy teatru jako działania i anamnezy. Staroindyjski podręcznik teatru Natjaśastra sądzi, że kto uczestniczy w teatrze jak należy, jako widz czy jako aktor, ma taką samą zasługę, jakby się modlił albo dał jałmużnę. Mowa będzie o teatrze, który w to wierzy i pragnie poznać, czym to jak należy jest. Rozważania o mocy teatru jako anamnezy są oparte na osobistych doświadczeniach Autorki ze stażu w Teatrze Laboratorium w roku 1968 i na jej udziale w Uniwersytecie Poszukiwań we Wrocławiu w 1975 roku.Jana Pilátová, teatrolożka, profesor Wydziału Teatru Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (DAMU). W roku 1968 przebywała na stażu w Teatrze Laboratorium i od tego czasu zajmowała się badaniami nad teatrem Grotowskiego, a także tłumaczyła i publikowała jego teksty. Syntezą jej wieloletnich przemyśleń nad dokonaniami Grotowskiego i Laboratorium jest opublikowana w 2009 roku książka Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Współpracuje z teatrami Farma v jeskyni i Continuo. Zajmuje się też wykorzystaniem teatru w pedagogice.