Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Seminaria letnie 2012
17–28 września


W roku 2012 seminaria poprowadzą wybitni specjaliści otwierający nowe perspektywy w badaniach nad przedstawieniami i performansami: prof. Jon McKenzie (University of Wisconsin-Madison) – autor głośnej książki Perform or Else i jedna z najważniejszych postaci współczesnej performatyki, oraz prof. Jean-Marie Pradier (Université Paris 8) – twórca etnoscenologii, oryginalnej perspektywy badawczej badającej różnorodne przedstawienia kulturowe, w tym zwłaszcza przedstawienia kultur tradycyjnych. Obaj zagraniczni goście letnich seminariów wygłoszą także otwarte wykłady publiczne.
Uzupełnieniem seminariów profesorów McKenziego i Pradiera będą wykłady i prezentacje poświęcone polskiemu teatrowi i performansowi. Cykl wykładów na temat twórczości Jerzego Grotowskiego wygłosi prof. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Instytut im. Jerzego Grotowskiego), a współczesny polski performans zaprezentuje jedna z jego najważniejszych przedstawicielek, Joanna Warsza.

Oprócz seminariów i wykładów, w ramach projektu odbędzie się cykl zamkniętych projekcji prezentujących dokumentację filmową pracy Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium oraz najważniejsze zjawiska polskiego teatru współczesnego. Uczestnicy projektu będą mogli także (w miarę możliwości czasowych) prowadzić własne badania i poszukiwania z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych i przechowywanych w Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

Kontakt i zapisy 

Seminaria letnie przeznaczone są dla zamkniętej grupy uczestników (do 20 osób). Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2012 do Sylwii Fiałkiewicz na adres: fsylwia@grotowski-institute.art.pl. Koszt wynosi 350 EUR/200 EUR (dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej).


PROGRAM

17–21 września
Prof. Jon McKenzie (University of Wisconsin-Madison)
Seminaria SeminarLab in Smart Media

Prof. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Grotowskiego)
Cykl wykładów Jerzy Grotowski: Wandering towards a Primal Temptation

21 września {piątek} 18:00
Prof. Jon McKenzie: Smart Media and Performative Scholarship
Wykład otwarty/wstęp wolny

24–28 września
Prof. Jean-Marie Pradier (Université Paris 8)
Seminaria Ethnoscenology: New Trends in Interdisciplinary Approaches to Organized Human Performing Practices (OHPP)
   
28 września {piątek} 18:00
Prof. Jean-Marie Pradier: Jerzy Grotowski: Between Sciences, Art, and Spirituality
Wykład otwarty/wstęp wolny

25–26 września
Joanna Warsza (kuratorka projektów performatywnych)
Warsztaty How to Do Things with Art

Pełna informacja

Koordynacja programu: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz