Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Przemysław Wasilkowski

Przemysław Wasilkowski; fot. Karol Jarekabsolwent łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. W latach 1994–1999 odbywał staż w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze, we Włoszech. Jako członek zespołu uczestniczył w zajęciach Trening artystyczny aktora, a przede wszystkim w twórczym procesie pracy Workcenter, którego ukoronowaniem była zamknięta struktura performatywna o nazwie Akcja. Od 1999 roku jako asystent Michała Pawlickiego prowadził zajęcia ze studentami swojej macierzystej uczelni (PWST w Łodzi). Od maja 1999 roku odbył w Polsce i za granicą cykl spotkań-staży Źródło Ruchu. Aktualnie wykłada w Studium Aktorskim w Olsztynie.
Na tradycyjnej scenie zajmuje się reżyserią (MC HCW Projekt, Zona Tenebrarum, Czarne na biało-niebieskim) i ruchem scenicznym (Balladyna Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Termopile Polskie Teatr Nowy w Łodzi).

Jako aktor współpracował z Teatrem Nowym w Łodzi (m.in. Voland w Mistrzu i Małgorzacie, Dziennikarz w Weselu), Teatrem Polskim w Poznaniu (Ksiądz Piotr w Dziadach), Teatrem Koneser w Warszawie (Tinker w Tańcząc Sarę Kane), Teatrem Studio w Warszawie (Artaud w Artaud. Sobowtór i jego teatr), oraz teatrami poza granicami Polski (m.in. Il Mutamento Zona Castalia w Turynie, ARCAT w Paryżu). Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Tratwa w Olsztynie oraz Teatrem Śląskim w Katowicach. Jego autorskie spektakle (Lament Doctoris Fausti, Zona Tenebrarum) prezentowane były na licznych scenach w Polsce i za granicą, m.in. we Włoszech, Francji, Grecji i Finlandii.