Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Elżbieta Rojek


aktorka, wokalistka, animatorka kultury. Karierę wokalną zaczęła w Orkiestrze Mikołaja w 1986 roku, eksplorując łemkowską i huculską tradycję muzyczną. W latach 1994–2005 pracowała jako aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie podczas pracy nad spektaklem Metamorfozy zainteresowała się możliwością „odtworzenia” gestów teatralnych z antycznej ikonografii. W 2002 roku wspólnie z Dorotą Porowską powołała do życia projekt taneczny bazujący na ikonografii starogreckiej. W 2005 roku z Tomaszem Rodowiczem, Dorotą Porowską i Maciejem Rychłym powołała Stowarzyszenie Teatralne Chorea, od 2005 współpracuje z Uniwersytetem J.J. Lipskiego w Teremiskach założonym przez Danutę i Jacka Kuroniów oraz Stowarzyszeniem Dla Ziemi, które prowadzi działania adresowane do uchodźców, zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wystąpiła w następujących spektaklach: Tańcząca Linia (reż. Elżbieta Rojek, 2010), Zwierzątka małe zwierzenia (reż. Paweł Passini, 2010), Kaballah (reż. Paweł Passini, 2010), If (reż. Paweł Passini, 2010), Viva Mazovia (reż. Dariusz Skibiński, 2008), Monolog (reż. Daniel Bird, Anna Planeta, 2006), Tezeusz w Labiryncie (reż. Elżbieta Rojek i Dorota Porowska, Stowarzyszenie Teatralne Chorea, 2005), Hode Galatan (reż. Jim Ennis i Tomasz Rodowicz, Gardzienice i Earthfall, 2003–2004), Metamorfozy (reż. Włodzimierz Staniewski, Gardzienice, 1998–2005), Carmina Burana jako Viviana (reż. Włodzimierz Staniewski, Gardzienice, 1995–1998), Carmina Burana, chór (reż. Włodzimierz Staniewski, Gardzienice, 1992–1995), Żywot protopopa Awwakuma, chór (reż. Włodzimierz Staniewski, Gardzienice, 1992–1993).