Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Dynamika metamorfoz aktorskich. Starożytność

15–16 maja
2012
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, sala „Malarnia”,
pl. Bogusławskiego 1
, Kalisz

Konferencja naukowa Dynamika metamorfoz aktorskich. Starożytność to część projektu artystyczno-badawczego Pawła Passiniego. Projekt ten rozpocznie autorskie przedstawienie Pawła Passiniego Tragedie antyczne zrealizowane w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (premiera 11 maja 2012), a jego dalsze etapy realizowane będą od maja 2012 w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Zgodnie
z autorskim opisem, projekt stanowi „próbę rekonstrukcji warsztatu antycznego aktora, a szczególnie technik wcielania i przeistaczania się”. Jego wyjściowym założeniem jest teza, że metamorfoza to „kluczowy element, pozwalający zrozumieć fenomen greckiego teatru i konstytuującej go relacji aktor–chór–widz”.

W trakcie konferencji specjaliści zajmujący się teatrami starożytnymi podejmą refleksję na temat aktorskich metamorfoz, ich praktyki, znaczenia dla kształtowania materii artystycznej przedstawień, funkcji sztuki teatralnej
i światopoglądów przez nią wyrażanych. Konferencja składa się z dwóch części: pierwsza skupia się na antycznym teatrze greckim, druga dotyczy łączonych z nim niekiedy teatrów starożytnych Wschodu: Japonii, Indii i Bali. Spotkanie posłuży nie tyle analizom historycznym czy filologicznym, ile wspólnemu zastanowieniu się nad fenomenem aktorskiej metamorfozy w praktykach dalekich od gry psychologicznej, z jaką pojęcie to jest kojarzone często w kulturze nowożytnej.
Konferencja odbędzie się w dniach 15–16 maja 2012 w Kaliszu jako wydarzenie towarzyszące 52. Kaliskim Spotkaniom Teatralnym – Festiwalowi Sztuki Aktorskiej. Udział w konferencji wezmą m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (UJ), dr hab. Mirosław Kocur (UWr), dr Przemysław Piekarski (UJ), prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski (UW), dr Lech Trzcionkowski (KUL), prof. dr hab. Estera Żeromska (UAM).PROGRAM KONFERENCJI:

15 maja, godz. 11:00
Prowadzenie: Dariusz Kosiński

Krzysztof Rutkowski (IBI UW)
Po śmierć w wodzie... Ostatnia podróż Odysa

Joanna Maryniak (IBI UW)
„Ion” konstruktem Eurypidesa? „Ion” konstruktem XIX wieku?

Krzysztof Bielawski (UJ)
Metamorfozy teatralne i obywatelskie w starożytnej Grecji w kontekście dionizyjskim

Lech Trzcionkowski (KUL)
Metamorfozy tożsamości w religii starożytnej Grecji

Rozmowa z Pawłem Passinim o przedstawieniu Tragedie antyczne połączona z projekcją fragmentów przedstawienia

16 maja, godz. 11:00
Prowadzenie: Małgorzata Leyko

Estera Żeromska (UAM)
Japoński aktor klasyczny i jego metamorfozy

Przemysław Piekarski (UJ)
„By oczy i ciało mówiły więcej niż słowa” – od sztuki słowa do sztuki gestu i smaku w teatrze indyjskim

Mirosław Kocur (UWr)
Metamorfozy w teatrze na Bali

ORGANIZATORZY:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, przy współpracy z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszeniem Artystów „Bliski Wschód” w Lublinie oraz neTTheatre – Teatrem w Sieci Powiązań
Konferencja naukowa w ramach projektu „Dynamika metamorfozy”