Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Seminaria letnie 2011
12–23 wrześniaNa pierwszą edycję Seminariów  złożyły się:


Program  
Program szczegółowy seminarium w roku 2011

Oprócz tego w ramach projektu odbyły się zamknięte projekcje dokumentacji filmowej pracy Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium oraz najważniejszych zjawisk polskiego teatru współczesnego. Uczestnicy projektu mogli także prowadzić własne badania i poszukiwania z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych i przechowywanych w Archiwum Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.