Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Polish
 • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                             
strona główna arrow Archiwum arrow Projekty arrow Publikacje
Publikacje


Archiwum współpracowało przy edycjach własnych Ośrodka i Instytutu Grotowskiego, a także przy wydaniu następujących publikacji:
 • Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans, redakcja naukowa Jerzy Axer, Zbigniew Osiński, opracowanie naukowe Małgorzata Borowska, Warszawa 1997;
 • Słownik wiedzy o teatrze, pod red. Dariusza Kosińskiego i in., Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005;
 • The Art of Theatre: Then and Now  Williama Missouri Downsa, Lou Anne Wright, Erica Ramsey’a, Wadsworth Publishing, San Francisco 2006;
 • Winkelried ożył? Teatralne odczytywanie Kordiana (1945–2000) Leokadii Kaczyńskiej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006;
 • Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym Artura Dudy, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006;
 • Mistrzowie Juliusza Tyszki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006;
 • Jerzy Grotowski Jamesa Slowiaka i Jairo Cuesty, Routledge, London, New York 2007.


Zbiory Archiwum wykorzystane zostały również w książkach Zbigniewa Osińskiego:
 • Grotowski wytycza trasy, Wydawnictwo „Pusty Obłok”, Warszawa 1993;
 • Teatr „13 Rzędów” i Teatr Laboratorium „13 Rzędów”. Opole 1959–1964. Kronika-bibliografia, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997;
 • Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998;
 • „Nazywał nas bratnim teatrem”. Przyjaźń artystyczna Ireny i Tadeusza Byrskich z Jerzym Grotowskim, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.


Archiwum udostępnia materiały dokumentacyjne i ikonograficzne czasopismom takim jak: „Dialog”, „Didaskalia. Gazeta Teatralna”, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” i „Teatr”.