Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Ludwik Flaszen



Akropolis, Faust, Hamlet
W teatrze mitów europejskich z Ludwikiem Flaszenem


Spotkania seminaryjne

UWAGA! ZMIENIŁA SIĘ KOLEJNOŚĆ SPOTKAŃ

23 listopada {piątek} 17:00
Sala Teatru Laboratorium
Faust
Z udziałem prof. Włodzimierza Szturca

24 listopada
{sobota} 17:00
Sala Teatru Laboratorium
Faust

Z udziałem prof. Krzysztofa Rutkowskiego


14 grudnia {piątek} 17:00
Sala Teatru Laboratorium
Akropolis
Z udziałem prof. Grzegorza Niziołka

15 grudnia {sobota} 16:00
Sala Teatru Laboratorium
Akropolis
Z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego


12 stycznia {sobota} 17:00
Sala Teatru Laboratorium
Hamlet
Z udziałem prof. Joanny Walaszek

13 stycznia
{niedziela} 17:00
Sala Teatru Laboratorium
Hamlet
Z udziałem prof. Dariusza Kosińskiego



14 listopada
{środa}, 18:00
Sala Kinowa
Kino Mistrzów: Ludwik Flaszen
Grotowski ← Flaszen
Wstęp wolny



Ludwik Flaszen
– uczestnik i świadek wielkiej epoki teatru. Współzałożyciel i współanimator Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego przez cały okres jego istnienia (1959–1984). W latach osiemdziesiątych – dyrektor. Krytyk, pisarz, wieloletni partner twórczego dialogu z Grotowskim, sam został praktykiem, prowadząc doświadczenia parateatralne, warsztaty aktorskie w wielu krajach świata. Jego pierwsza książka Głowa i mur (1958) została skonfiskowana przez cenzurę PRL. Autor Cyrografu – tomu esejów i małych próz o sytuacji jednostki w systemie totalitarnym (pierwsze wydanie 1971, ostatnie – 1996, Kraków; wersja francuska – Paryż 1990). Jego tom szkiców Teatr skazany na magię (Kraków 1983) zawiera teksty oraz wykłady związane ze współpracą autora z Jerzym Grotowskim i jego udziałem w kształtowaniu twórczej doktryny Teatru Laboratorium. W roku 2010 ukazał się jego tom Grotowski & Company (w języku angielskim). W przygotowaniu przekłady na języki: francuski, hiszpański, portugalski (Brazylia) i włoski oraz wydanie polskie (rozszerzone i zmienione). Od 1984 roku, po rozwiązaniu Teatru Laboratorium, mieszka w Paryżu.