Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Edward Gordon Craig - dr Agnieszka Jelewska (UAM)

16–17 listopada 201216 listopada {piątek} 18:00

Sala Kinowa

Transgresje przestrzeni. Od wizji Edwarda Gordona Craiga do płynnej architektury – wykład

Celem wykładu będzie prezentacja, analiza i interpretacja koncepcji przestrzeni teatralnej zaproponowanej przez Edwarda Gordona Craiga w kontekście wybranych działań projektowych w XX wieku angażujących w różny sposób doświadczenie odbiorcze. Wśród przykładów znajdą się rozwiązania przestrzenne takich artystów teatru, jak: Craig, Kantor, Wilson, grupa Laterna Magica, jak również architektów i rzeźbiarzy, np. Le Corbusiera, Alexandra Caldera, czy najnowsze projekty związane z techniką mappingu.

Proponowane lektury:
•    Edward Gordon Craig: Artystom teatru przyszłości, Aktor i nad-marioneta, [w:] tegoż: O sztuce Teatru, przełożyła Maria Skibniewska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985.
•    Tadeusz Kantor: Lekcje mediolańskie. 1986, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Kraków 1991.


17 listopada {sobota} 10:00

Sala Kinowa

Automat/nadmarioneta/cyborg – seminarium

W ramach seminarium wskazane zostaną najważniejsze obszary rozwoju idei nad-marionety Craiga w perspektywie historycznej, jak i współczesnej – technologicznej. Ideą pracy w ramach grupy seminaryjnej będzie zderzenie różnych zjawisk z zakresu teatru, sztuk wizualnych, performance artu, ale też technologii i nauki. Przekroczenie granic pomiędzy dyscyplinami ma wskazać nowy interdyscyplinarny paradygmat rozumienia aktorstwa w erze technologicznej, połączonego ze zmianami w postrzeganiu podmiotowości i jej relacji wobec otoczenia.

Proponowane lektury:
•    Donna J. Haraway: A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century, [w:] tejże: Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, New York 1991.
•    Agnieszka Jelewska: Przekraczanie doliny niesamowitości: automaty i fantomy [w:] tejże: Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.


Agnieszka Jelewska – adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk UAM i dyrektor programowy uniwersyteckiego Centrum Badawczego HAT (Humanities/Art/Technology). Zajmuje się przede wszystkim interdyscyplinarną analizą dzieł multimedialnych, modelami percepcji we współczesnej sztuce oraz  splotem relacji między kulturą i technologią. Autorka książek Craig. Mit sztuki teatru (2007), Sensorium eseje o sztuce i technologii (2012). Stypendystka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005) i Society for Theatre Research w Londynie (2003). Wykładała m.in. na University of Kent w Canterbury (Wielka Brytania), Wydziale Aktor Teatru Tańca krakowskiej PWST i Katedrze Architektury Wnętrz i Scenografii UAP. W latach 2006–2007 uczestniczyła jako ekspertka w międzynarodowym projekcie pilotażowym programu Leonardo da Vinci, opracowującym nowoczesne programy dydaktyczne dla sztuk performatywnych. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych i artystycznych, a także konferencjach zagranicznych (Anglia, Stany Zjednoczone, Izrael, Dania).

W ramach kursu wiodącego: „Wielka? Reforma? Teatru?”