Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Pirandello. Szczepienie. Praktyka etiudy
Anatolij Wasiljew
Laboratorium w ramach programu „Masters in Residence”


O laboratorium
Nie pracujemy nad tekstami Luigiego Pirandella.
Pracujemy nad technikami „struktur przejściowych” i za materiał do badania tych technik służy autor Pirandello.
Jest to praca z działaniem – nie ilustracyjnym i nie imitacyjnym.
Jest to praca polegająca na sterowaniu spontanicznymi impulsami na drodze działania, od recepcji do realizacji.
Jest to praca polegająca na kompozycyjnym skonfigurowaniu swobodnego tekstu mowy i działaniu równolegle do źródła autorskiego.
Jest to praca na strukturami precyzyjnymi z wykorzystaniem narzędzia improwizacji.
Praktyka etiudy.
Oto co robimy w trakcie badań, jednak przede wszystkim w trakcie edukacji, która jest niezbędnym etapem na drodze do każdego badania.
Anatolij Wasiljew

Uczestnicy: Nicola Ciammarughi, Giovanna Bozzolo, Sara Fenoglio, Lionel Gonzalez, Giovanni Longhin, Debora Mattiello, Benjamin Minana, Ilaria Salonna, Boaz Trinker, Giacomo Veronese


Kalendarium seminarium badawczego technik aktorskich Anatolija Wasiljewa
• 7–11 kwietnia 2011: warsztaty z Anatolijem Wasiljewem
• 16 maja – 20 czerwca 2011: praca międzynarodowej grupy uczestników metodą etiudy nad scenami z dramatów Mewa, Wujaszek Wania, Trzy siostry i Wiśniowy sad Antoniego Czechowa; seria wykładów Anatolija Wasiljewa na temat konstrukcji scen w dramacie i ich analizowania
• 17 października – 12 listopada 2011: praca zatytułowana „Czechow – dialog”, w oparciu o opowiadania Czechowa Pojedynek i Opowieść nieznanego człowieka
• 5 marca – 10 czerwca 2012: praca laboratoryjna z aktorami z wykorzystaniem dramatów Luigiego Pirandella
• 8–22 października 2012: praca nad precyzyjnymi strukturami działania za pomocą narzędzi improwizacyjnych z wykorzystaniem dramatu Szczepienie Pirandella
• 25 i 27 października, 6–7 grudnia 2012: otwarte zajęcia laboratoryjne Pirandello. Szczepienie. Praktyka etiudy