Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Polish
 • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                             
strona główna arrow Wolontariat
Wolontariat
Instytut im. Jerzego Grotowskiego zaprasza do współpracy w ramach wolontariatu. Prosimy o pomoc organizacyjną podczas realizacji przedsięwzięć: przeglądów teatralnych, festiwali, prezentacji i spotkań, konferencji, sesji warsztatowych, a także o wsparcie działań promocyjnych, prac archiwalnych i wydawniczych. Wolontariusze mogą oczekiwać w zamian m.in. promocyjnego udziału w odpłatnych prezentacjach teatralnych i warsztatach. Działalność mieszcząca się w ramach wolontariatu ma charakter bezpłatny, za wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywanymi zadaniami.

Wolontariusz Instytutu Grotowskiego powinien cechować się: zaangażowaniem, odpowiedzialnością, punktualnością i sumiennością oraz dbać o powierzony sprzęt i porządek w miejscu pracy.

Obowiązki i prawa wolontariusza Instytutu Grotowskiego

Wolontariusz zobowiązuje się do:
 • wypełnienia i – w razie potrzeby – aktualizowania ankiety zawierającej informacje niezbędne do właściwego powierzania zadań, zgodnego z doświadczeniem, umiejętnościami i zainteresowaniami wolontariusza;
 • uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Instytut, co pozwala pracownikom Instytutu liczyć na doraźną pomoc;
 • utrzymywania stałego (w razie potrzeby codziennego) kontaktu z pracownikami Instytutu, z którymi współpracuje bezpośrednio;
 • informowania pracowników działu, z którym współpracuje, o godzinach swojej dyspozycyjności;
 • stałego zdawania sprawy z wykonywania powierzonych zadań.

Wolontariusz ma prawo do:
 • zakupu biletów na wydarzenia organizowane przez Instytut po obniżonej cenie (z 20% upustem) lub do darmowego w nich uczestnictwa, jeśli bezpośrednio brał udział przy ich organizacji – pod warunkiem, że zostało to ustalone z dyrekcją oraz istnieją ku temu możliwości (np. wystarczająca liczba miejsc);
 • obniżenia o 50% opłaty za uczestnictwo w sesjach warsztatowych organizowanych przez Instytut lub do bezpłatnego w nich uczestnictwa, jeśli bezpośrednio brał udział przy ich organizacji – pod warunkiem, że zostało to ustalone z dyrekcją oraz istnieją ku temu możliwości (np. wystarczająca liczba miejsc);
 • zakupu wydawnictw Instytutu Grotowskiego po cenie zbytu;
 • korzystania ze zbiorów Archiwum Instytutu Grotowskiego (również filmowych) poza godzinami jego otwarcia – po uprzednim umówieniu się z pracownikami Archiwum;
 • otrzymania zaświadczenia na zakończenie lub w trakcie współpracy o wykonaniu lub wykonywaniu zadań;
 • wnioskowania o wystawienie listu referencyjnego zawierającego opinię o jakości pracy oraz ocenę postawy i predyspozycje zawodowe.

Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej do Izabeli Młynarz na adres: iza@grotowski-institute.art.pl.