Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Wielka? Reforma? Teatru?
Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2012/2013, z udziałem grupy roboczej oraz prof. Krystyny Duniec i prof. Lecha Sokoła

7–8 czerwca {piątek–sobota}
Wstęp wolny
Sala Teatru Laboratorium


7 czerwca {piątek}


15:00–18:00 | Panel 1: Reforma Środkowoeuropejska 

Radosław Stępień (UJ): Argumenty Mieczysława Limanowskiego – ekologiczny prąd Wielkiej Reformy
Tomasz Kaczorowski (UJ): Co by było, gdyby Limanowskiego potraktować poważnie?
Nina Karniej (UWr): „Ciało ma być jak glina, marmur, spiż” – Juliusza Osterwy rzeźba dysząca
Marta Przywara (AT): Eduards Smiļģis i jego związki z rosyjskimi reformatorami


8 czerwca {sobota}

10:00–13:00 | Panel 2: Bohaterowie

Karolina Wycisk i Katarzyna Lemańska (UJ): Performatywność przestrzeni u Oskara Schlemmera
Marzena Dobrzańska (UAM): Twórczość Erwina Piscatora, czyli ideologia polityczna w teatrze
Katarzyna Peplińska (UJ): Biomechanika jako performans kulturowy, organizacyjny i technologiczny
Anna Gręda (UWr):
Ślady Brechta w „Mauzerze” Theodorosa Terzopolousa

15:00–18:00 | Panel 3: Płeć i ciało Wielkiej Reformy

Zofia Smolarska (AT): Jak bliska ciału aktora reforma?
Anna Włodarska (ASP Gdańsk): Reformatorki teatru
Olga Drygas (UAM): Subwersywna Zapolska
Monika Jangas (UAM), Daria Kubisiak (UJ): Wpływ Isadory Duncan na postulaty reformacyjne Edwarda Gordona Craiga

18:30 | Panel dyskusyjny z udziałem prof. Krystyny Duniec (IS PAN) i prof.    Lecha Sokoła (SWPS) 


Konferencja w ramach kursu wiodącego OUP „Wielka? Reforma? Teatru?”