Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Seminaria letnie 2013
Prowadzący: prof. Paul Allain, prof. Dariusz Kosiński

16–20 września 2013


Już po raz trzeci Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu organizował seminaria letnie Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań – cykl wykładów i warsztatów w języku angielskim adresowany do wszystkich zainteresowanych współczesnym teatrem i performansem, a w szczególności tą linią poszukiwań, którą podążał Jerzy Grotowski.

W tym roku główny nurt seminariów prowadził prof. Paul Allain z University of Kent, Canterbury. Przygotowany przez niego cykl wykładów i warsztatów pod tytułem The Contemporary Performer: Practice meets Theory, East meets West (Współczesny performer. Praktyka spotyka teorię, Wschód spotyka Zachód) nawiązywał do jego wieloletnich poszukiwań prowadzonych m.in. we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i z zespołem Tadashiego Suzukiego, a także w ramach British Grotowski Project. Uczestnicy kursu wspólnie, teoretycznie i praktycznie eksplorowali pole spotkań między oddzielonymi wcześniej dziedzinami i sposobami zdobywania wiedzy.

Kursowi prowadzonemu przez prof. Paula Allaina towarzyszył cykl wykładów prof. Dariusza Kosińskiego (Uniwersytet Jagielloński; Instytut im. Jerzego Grotowskiego), zatytułowanych The Performers of Poland (Performerzy Polski). W ich trakcie zarysowana została interpretacja polskiej kultury jako performansu, która następnie była rozwijana poprzez omówienie dokonań czterech wiodących postaci polskiej kultury: Adama Mickiewicza, Jana Pawła II, Witolda Gombrowicza i Jerzego Grotowskiego.

Szczegółowy program 

Językiem roboczym seminarium jest język angielski.


KOORDYNACJA PROGRAMU: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz