Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Praktyki teatralne Wsiewołoda Meyerholda
Konferencja międzynarodowa

3–5 października 2013 {czwartek–sobota}  
Sala Teatru Laboratorium, Rynek-Ratusz 27
Wstęp wolny

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki: polski, rosyjski i angielski.


Meyerhold to pomieszanie geniuszu twórczego i ludzkiej podstępności. To niezliczone cierpienia tych, którzy jak ja kochali go bezgranicznie. I niezliczone chwile zachwytu, kiedy mogliśmy śledzić magię twórczego procesu tego wyjątkowego w swoim rodzaju czarodzieja sceny.
Siergiej Eisenstein

Buntowniczy uczeń Stanisławskiego, genialny aktor i reżyser, twórca biomechaniki teatralnej i propagator fizycznego treningu aktorskiego, największy rewolucjonista inscenizacji, prekursor koncepcji muzycznej konstrukcji przedstawienia, pierwszy „autor przedstawienia teatralnego”, nauczyciel Eisensteina, odkrywca Szostakowicza. Wsiewołod Emiljewicz Meyerhold (1874–1940) jest powszechnie uznawany za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych artystów teatru XX wieku. Jego propozycje były podejmowane i twórczo rozwijane przez takich mistrzów jak: Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Robert Wilson czy Tadeusz Kantor. Do dziś Meyerhold, zwłaszcza jako twórca biomechanicznego treningu aktorskiego i oryginalnych metod reżyserskich, jest żywą inspiracją dla artystów. Jednocześnie wciąż pozostaje on jednym z najsłabiej znanych w Polsce twórców Wielkiej Reformy Teatralnej.

Na początku XXI wieku chcemy na nowo, z dzisiejszej perspektywy, mając za sobą doświadczenia przemian w teatrze drugiej połowy XX wieku, spojrzeć na dokonania Meyerholda i zapytać o jego miejsce w teatrze współczesnym. W tym celu Instytut im. Jerzego Grotowskiego podjął się organizacji pierwszej w Polsce konferencji poświęconej teatralnemu dorobkowi Wsiewołoda Emiljewicza Meyerholda, skupiającej największych specjalistów z Polski, Rosji, Europy Zachodniej i USA.

Chcemy odnowić zainteresowanie Meyerholdem i uczynić jego dorobek, zwłaszcza propozycje dotyczące pracy z aktorem, tematem bieżącej refleksji teatrologicznej. Dlatego wystąpienia uczestników konferencji przedstawią dokonania artysty we współczesnym kontekście; dlatego też konferencja wzbogacona jest o program imprez towarzyszących skonstruowany tak, by zetknięcie własnego doświadczenia praktycznego i odbiorczego publiczności z refleksją naukową było punktem wyjścia do inspirujących dyskusji.


PROGRAM KONFERENCJI


 3 października {czwartek}


10:00–13:30 Sala Teatru Laboratorium

Otwarcie konferencji

Béatrice Picon-Vallin (Centre national de la recherche scientifique)
Meyerhold: ku aktorowi ery naukowej i teorii podwójnej referencji

Nikołaj Piesoczynski
(Sankt-Petersburskaja gosudarstwiennaja akademija tieatralnogo iskusstwa)
Metoda aktorska w Teatrze Meyerholda. Technologia jako filozofia

Wadim Szczerbakow
(Gosudarstwiennyj institut iskusstwoznanija)
Plastyczne ucieleśnienie paradoksu

Dyskusja


15:30–18:00 Sala Teatru Laboratorium

Natalia Makierowa (Muziej-Kwartira W.E. Meyerholda)
Aktor w scenograficznej przestrzeni spektakli Meyerholda

Nadieżda Tarszis (Sankt-Petersburskaja gosudarstwiennaja akademija tieatralnogo iskusstwa)
Od „muzycznego realizmu” Meyerholda do współczesnych teatralnych ścieżek dźwiękowych

Dyskusja


19:00 PWST, ul. Braniborska 59


Spotkanie z Aleksiejem Lewińskim, prowadzenie Jonathan Pitches
(University of Leeds)
Pokaz pracy uczestników warsztatów biomechaniki


4 października {piątek}


10:00–13:30 Sala Teatru Laboratorium


Maria Shevtsova
(Goldsmiths, University of London)
Meyerholdowski wymiar prac współczesnych reżyserów

Jörg Bochow
(Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg)
Meyerhold i teatr współczesny. Refleksja krytyczna


Katarzyna Osińska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)
Od biomechaniki do bio-obiektów: aktor u Wsiewołoda Meyerholda i Tadeusza Kantora

Dyskusja


15:30–18:00 Sala Teatru Laboratorium


Małgorzata Jabłońska
(Uniwersytet Jagielloński)
Biomechanika Meyerholda – trening aktorski oparty na paradygmacie przygotowanego doświadczenia

Philip Brehse
(Open Space Performunion)
Opowieść o doświadczeniu biomechaniki – od rekonstrukcji Living Theatre do własnej twórczości scenicznej

Dyskusja


19:00 PWST, ul. Braniborska 59


Spotkanie z Giennadijem Bogdanowem, prowadzenie Jonathan Pitches
(University of Leeds)
Pokaz pracy uczestników warsztatów biomechaniki


5 października {sobota}

    
10:00–13:30 Sala Teatru Laboratorium

Janne Risum (Aarhus Universitet)
Aktorki w męskich rolach w spektaklach Meyerholda

Fausto Malcovati
(Università degli Studi di Milano)
Meyerhold i Wydział Teatralny Ludowego Komisariatu Oświaty (TEO Narkomprosu) (1918–1920)

Olga Kupcowa (Wsjerossijskij gosudarstwiennyj uniwersitet kinematografii im. S.A. Gierasimowa)
Odkrycie Puszkina: dramaturgia Puszkina w pedagogice teatralnej Meyerholda drugiej i trzeciej dekady XX wieku

Dyskusja

Zamknięcie konferencji


Koordynacja: Dariusz Kosiński: kosinski@grotowski-institute.art.pl; Małgorzata Jabłońska: malgorzata@grotowski-institute.art.pl

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego