Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Maria Porzyc
Maria Porzyc urodziła się w 1983 roku w Lublinie. Absolwentka Liceum Plastycznego w Lublinie oraz Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 2006 roku, oprócz ceramiki, zajmuje się performance art. Dyplom, traktujący o zależnościach pomiędzy ceramiką a performansem, obroniła w 2011 roku. Zainteresowanie sztuką tworzoną „na żywo” i improwizacją zaowocowało w 2008 roku – trwającą do dzisiaj – współpracą z Pawłem Passinim i zespołem neTTheatre. Od tego czasu głównym polem jej działania są nowe media. Jest autorką multimedialnych scenografii do kilkunastu spektakli (m.in. Hamlet 44, Artaud. Sobowtór i jego teatr, Morrison/Śmiercisyn, Wanda, Bramy raju), z których część także realizuje, m.in. Turandot, Zwierzątka małe zwierzenia, Kukła. Księga Blasku. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Teatralnym Chorea (projekcje do spektaklu Muzg w reżyserii Tomasza Rodowicza). Scenografia i projekcje do spektaklu Morrison/Śmiercisyn zostały wyróżnione na XX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania" w Toruniu. W pracy wykorzystuje wideo, różne rodzaje animacji i obraz interaktywny tworzony „na żywo”. Czasami różne techniki przenikają się w obrębie jednej projekcji. Równolegle do pracy teatralnej zajmuje się vj-ingiem. Tworzy wizualizacje na koncertach zespołów Blue Rabbit i Tatvamasi.

Fot. Tomasz Żurek