Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem

Konferencja podsumowująca kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2013/2014, z udziałem grupy roboczej oraz prof. Ewy Guderian-Czaplińskiej i dr. Piotra Olkusza

7 czerwca 2014 {sobota} 10:00–18:00
Sala Teatru Laboratorium
Wstęp wolny

Na zakończenie całorocznego cyklu wykładów i warsztatów Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań odbędzie się konferencja, w czasie której uczestnicy grupy roboczej zaprezentują własne wystąpienia dotyczące aktorstwa XX wieku. Różnorodność tematów i perspektyw – od tradycji Stanisławskiego, przez aktorstwo kabaretowe, operowe i taneczne, po kampowe reinterpretacje aktorskich wizerunków – dostarczy materiału do dynamicznych dyskusji, w których wezmą też udział zaproszeni goście.


PROGRAM KONFERENCJI

10:00–12:00   Panel 1
Agnieszka Misiewicz (UAM): Co zrobić ze śpiewakiem na scenie? Aktorstwo operowe w ujęciu Kirsten Dehlholm oraz Pippo Delbono
Katarzyna Huss (UWr): Niemy podglądacz. O gapiach na scenach teatralnych
Aleksandra Konarska (PWST Wrocław): Kostium utrudniający ruch aktora jako środek ekspresji artystycznej
Daria Kubisiak (UJ): Aktorstwo w dramacie Heinera Müllera

12:00–12:30   Przerwa na kawę

12:30–14:30   Panel 2
Olga Drygas (UAM): Widoczny brak. O (nie)obecności aktora w szkicach i tekstach Adolphe’a Appii
Marta Przywara: System Stanisławskiego w praktyce pedagogicznej współczesnej Łotwy
Katarzyna Jewtuch (UWr): „Czy istnieje jaka organiczna przeszkoda psychiczna nie usposabiająca kobiety do myślenia scenicznego, czy też to tylko jakieś wewnętrzne sparaliżowanie, wynikające z wiekowego wychowania kobiet, z ograniczeń, którymi były spętane?” – dramatopisarstwo i myślenie o teatrze Marii Morozowicz-Szczepkowskiej
Bartosz Kurowski (PWST Wrocław): Wizerunek aktora/aktorki polskiej epoki gwiazd z perspektywy założeń estetyki KAMP

14:30–16:00   Przerwa obiadowa

16:00–18:00   Panel 3
Tomasz Kaczorowski (UJ): Studentów reforma rzeczywistości. Warsztat aktorski w teatrach studenckich lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
Kamil Reichel (UJ): Być aktorem Jerzego Jarockiego
Anna Duda
(UŚ): Relacja myślenia i działania w pracy tancerza-aktora. Fizyczne i intelektualne uobecnienie ciała na scenie
Katarzyna Waligóra (UJ): Rzeczy i aktorzy. Kilka uwag o materialności w teatrze


Konferencja w ramach kursu wiodącego OUP „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem”