Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Ciało widowiskowe we współczesnym teatrze rumuńskim
Wykład mistrzowski prof. Octaviana Saiu

23 marca 2015 {poniedziałek} 18:00
Sala Teatru Laboratorium
Wstęp wolny
W języku angielskim z tłumaczeniem na język polski


Najpiękniejszą definicję teatralności sformułował w latach sześćdziesiątych XX wieku Jerzy Grotowski. Twierdził on, że niezbędnymi składnikami teatru są aktor i widz – ludzkie wyspy symbolicznie połączone cudem uczestnictwa w wydarzeniu, które w tej samej mierze pociąga każdego z nich. Lokując się bliżej Lévi-Straussa niż Barthesa, Grotowski zdefiniował teatr jako quasi-mistyczne spotkanie, rytuał podróży w nieznane. Dziś, gdy eksperymenty multimedialne, które zawładnęły współczesnym uniwersum, wkraczają niemal równie śmiało na scenę, definicja Grotowskiego – jakkolwiek byłaby w swoim systemie poetycka i prawdziwa – wydaje się raczej utopijna. W ramach wielu teatralnych ruchów prowadzi się jednak eksperymenty wskrzeszające przekonanie Grotowskiego w wymiarze jego najgłębszego dziedzictwa: energii ludzkiego ciała – elementu wykraczającego poza wszelkie artefakty technologii. Wykład skupi się na obecności elementów dziedzictwa Grotowskiego we współczesnej estetyce scenicznej i uwydatni kilka nowych, nieoczywistych znaczeń ciała widowiskowego w rumuńskim teatrze.

Fot. Octavian SaiuOctavian Saiu wykładał teatrologię i literaturę dramatyczną na Narodowym Uniwersytecie Teatru i Kinematografii (NUTC) w Bukareszcie oraz na Uniwersytecie w Otago (Nowa Zelandia), a także, jako profesor wizytujący, na Uniwersytecie w Londynie oraz na uniwersytetach w Tokio i Lizbonie. Jest doktorem teatrologii NUTC i literatury porównawczej Uniwersytetu Otago. Aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych wydarzeniach teatralnych i konferencjach naukowych w Ameryce Północnej, Australazji i Europie, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu, gdzie był przewodniczącym konferencji poświęconej Samuelowi Beckettowi (2013). Od 2004 roku piastuje funkcję przewodniczącego konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu. Jest również wiceprzewodniczącym Rumuńskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC) i dyrektorem Ośrodka Badawczego Eugène Ionesco – Samuel Beckett. Opublikował sześć książek na temat teatru. Jest laureatem Nagrody Krytyków (2010) i Nagrody Stowarzyszenia Artystów Teatralnych UNITER (2013).


W ramach wykładów mistrzowskich Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań