Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Dynamika metamorfozy
Pokaz filmu dokumentalnego o projekcie artystyczno-badawczym „Dynamika metamorfozy” prowadzonym przez Pawła Passiniego, Elżbietę Rojek, Przemysława Wasilkowskiego oraz zespół neTTheatre – Teatr w Sieci Powiązań

Reżyseria Paweł Passini i Jacek Chamot, współpraca reżyserska Maria Porzyc, kamera Mariusz Rychłowski, montaż Jacek Chamot, produkcja Instytut Grotowskiego, Polska 2014, koprodukcja Biuro Festiwalowe Impart 2016, 58’
W językach polskim i angielskim

12 stycznia 2015 {poniedziałek} 19:00
Sala Kinowa
Wstęp wolny
Po pokazie filmu odbędzie się spotkanie z Pawłem Passinim.

Celem projektu „Dynamika metamorfozy” była próba rekonstrukcji warsztatu aktora antycznego, a szczególnie technik wcielania i przeistaczania. Na podstawie pracy z materiałem źródłowym – tragediami Eurypidesa – zanalizowane zostały zawarte w nich partytury aktorskie, składające się z kolejnych metamorfoz aktorów. Twórcy zadali sobie pytanie o to, jakie kompetencje powinien mieć aktor dzisiaj, aby odgrywać postaci z dramatów antycznych. Projekt był realizowany przez dwa lata w Instytucie Grotowskiego w trybie cyklicznych sesji pracy zakończonych pokazami. W projekcie wzięło udział 18 aktorów z 9 krajów.

Film prezentuje elementy warsztatu aktorskiego, praktykę sceniczną wykształconą w trakcie dwuletnich poszukiwań, oraz znalezione przez aktorów formy współczesnej maski. Prezentacjom towarzyszy komentarz uczestników projektu, a także zaproszonych naukowców i grupy badawczej.

Film zrealizowany podczas ostatniej, IX sesji pracy „Dynamiki metamorfozy” dokumentuje podsumowujący projekt pokaz pracy w Studiu Na Grobli, dyskusję podczas konferencji Dynamika metamorfozy. Finał, która odbyła się w czerwcu 2014 roku w Instytucie Grotowskiego, a także fragmenty poprzednich sesji sfilmowanych przez Marię Porzyc.

Kadr z filmu