Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
 • Polish
 • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                             
Żyjąc w globalnym laboratorium. Sztuka i nauka w czasach technokultury
Dr hab. Agnieszka Jelewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Semestr autorski wiosenny
(marzec–maj 2015)
Cykl seminariów
30 marca, 13 kwietnia, 8 czerwca 2015 {poniedziałek} 18:00–21:00
Sala Kinowa
Wstęp wolnyKiedy Jerzy Grotowski w drugiej połowie XX wieku pracował nad nową metodą techniki aktorskiej, powoływał się niejednokrotnie na badania laboratoryjne jako przykład eksperymentów dokonujących się w zamkniętej grupie osób, „poza światem zewnętrznym”. Ich celem miało być wypracowanie określonych zasad działania przynoszących oczekiwane efekty, które dopiero w fazie ostatniej mogły być konfrontowane z widzami/odbiorcami. Grotowski wierzył w oddalenie od świata, w potrzebę pracy studyjnej, laboratoryjnej – to te czynniki miały okazać się miarą skuteczności jego metody.
W 2003 roku, w katalogu wystawy prac Olafura Eliassona The Weather Project w muzeum Tate Modern w Londynie Bruno Latour analizował koncepcję badań laboratoryjnych w wymiarze przede wszystkim społecznym i kulturowym, a nie tylko naukowym. Pisał, że do niedawna najczęstszym wzorem praktyki dla naukowca, artysty czy filozofa nauki był właśnie ten zakładający konstruowanie reguł w ramach badań prowadzonych w zamkniętych miejscach, laboratoriach, gdzie mała grupa wyspecjalizowanych ekspertów „skalowała” fenomeny, które można było powtarzać przez symulacje albo modelowanie; dopiero później były one ewentualnie aplikowane i rozprowadzane. Tak jak w przypadku pracy Grotowskiego, społeczeństwo mogło jedynie poznać rezultaty działań i odnieść się do nich w określony sposób, ale nie miało możliwości wpływania, dyskutowania czy ich przetwarzania. „Nauka była więc aktywnością oddzieloną murami od społeczeństwa”.
Zdaniem Latoura sytuacja uległa diametralnej zmianie w momencie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że – jako ludzie – tak naprawdę prowadzimy eksperymenty na skalę globalną. Kiedy granice laboratoriów zostały poszerzone do wymiarów planetarnych, okazało się, że żyjemy w świecie ciągłego eksperymentu i nieustających praktyk badawczych. Dokonują się one w bardzo różnych sferach jednocześnie, nie tylko w zamkniętych i odosobnionych miejscach. Dotyczą zarówno eksperymentów teoretycznych, jak i praktycznych wykonywanych w przestrzeniach kulturowych, społecznych, politycznych, ekonomicznych, ale też – jak zaznacza Latour – dokonują się one na nas samych.
Sytuacja ta dotyczy nie tylko wiedzy naukowej, lecz przede wszystkim praktyk społecznych i kulturowych; domaga się jednocześnie nowego namysłu, który zmienia w sposób istotny kształt badań humanistycznych, społecznych i kulturowych.Program

Celem cyklu  seminariów będzie próba zmapowania najważniejszych obszarów zmian w sztuce współczesnej i badaniach humanistycznych dokonujących się w ramach modelu poznawczego, jakim jest projekt „świata jako laboratorium”. Zajęcia zostaną podzielone na trzy moduły.PROGRAM

30 marca 2015 {poniedziałek} 18:00–21:00
Sztuka w czasach technokultury
Seminarium I

13 kwietnia 2015 {poniedziałek} 18:00–21:00
Nowy enwiromentalizm
Seminarium II

8 czerwca 2015 {poniedziałek} 18:00–21:00
Somatechnologie
Seminarium III

Zajęcia skierowane są do teoretyków i praktyków: badaczy, studentów studiów magisterskich i doktoranckich, artystów, kuratorów, wszystkich, którzy chcą się zagłębić w skomplikowane sieci technokulturowych powiązań między sztuką, nauką a technologią. Seminaria będą miały formę wykładowo-konwersacyjną.Lektury
Uczestnicy będą proszeni o przeczytanie wybranych rozdziałów książek:
 • Biopolityka, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 2–3.
 • Rosi Braidotti: Po człowieku, przekład Joanna Bednarek, Agnieszka Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 • Agnieszka Jelewska: Ekotopie. Ekspansja technokultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2013.
 • Agnieszka Jelewska: Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
 • Bruno Latour: Nadzieja Pandory. Esej o rzeczywistości w studiach nad nauką, przekład zbiorowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Bruno Latour: Polityka natury, przekład Agata Czarnacka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 • Signs of Life: Bio Art and Beyond, edited by Eduardo Kac, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London 2009.
 • Techonatures: Environments, Technologies, Spaces and Places in the Twenty-first Century, edited by Damian F. White, Chris Wilbert, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo 2009 (wstęp).
 • Eugene Thacker: Global Genome. Biotechnology, Politics and Culture, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London 2005.
 • Stephen Wilson: Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts – London 2003.

Lektury dostępne są w Czytelni Instytutu Grotowskiego.Fot. Maciej Zakrzewski

Dr hab. Agnieszka Jelewska
– adiunkt w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, założycielka i dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Center, UAM). Brała udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych i artystycznych (między innymi w Anglii, Danii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Izraelu), kuratorka w obszarze Art & Science. Zajmuje się badaniami interdyscyplinarnymi dotyczącymi przede wszystkim: psychosomatycznych modeli percepcji realizowanych we współczesnej sztuce, wzajemnych relacji między nowoczesną nauką, technologią a kulturą, a także performatywnych aspektów przestrzeni artystycznych i społecznych. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2005). Autorka książek: Craig. Mit sztuki teatru (2007), Sensorium. Eseje o sztuce i technologii (2012) oraz Ekotopie. Ekspansja technokultury (2013).


Opiekun naukowy OUP
Prof. Dariusz Kosiński

Koordynacja projektu
Sylwia Fiałkiewicz
Karolina Wycisk