Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow Archiwum arrow Archiwum programów
Kronika

Formy publikacji


Kronika Ośrodka Grotowskiego publikowana była dotąd w następujących formach:
  • w latach 1991–1994 wydawano informatory w postaci plansz poświęconych przedsięwzięciom realizowanym w Ośrodku, opracowanie Bruno Chojak, Zbigniew Osiński (w językach: polskim i angielskim);
  • „Notatnik Teatralny” (1992 nr 4) opublikował zestawienie Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, [1990 – maj 1992];
  • „Notatnik Teatralny” (1995 nr 10) opublikował zestawienie Kronika działalności publicznej Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych od maja 1992 do końca 1994 roku, opracowanie Zbigniew Osiński;
  • jako książka: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990–1994 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, 1990–1994, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Bruno Chojak, Zbigniew Osiński, Wrocław 1995 (w językach: polskim i angielskim);
  • jako książka: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990 – czerwiec 1996 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the Cultural and Theatrical Research, 1990 – June 1996, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Bruno Chojak, Maria Hepel, Zbigniew Osiński, Wrocław 1996 (w językach: polskim i angielskim);
  • jako książka: Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, 1990–1999 – The Centre of Studies on Jerzy Grotowski’s Work and of the  Cultural and Theatrical Research, redakcja merytoryczna Zbigniew Osiński, opracowanie Maria Hepel, Wrocław 1999 (w językach: polskim i angielskim).
Kronika 1990-1993
Kronika 1990-1994 Kronika 1990-1996 Kronika 1990-1999

Kolejne edycje kroniki ukazywać się będą na stronie internetowej Instytutu.