Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Laboratorium KARAWANASUN Szkoła Reny Mireckiej

Laboratorium prowadzone przez Renę Mirecką

20–24 stycznia 2016

19–23 marca 2016

16–20 lipca 2016

12–16 września 2016

Sala Teatru Laboratorium

Kontakt i zapisy
List zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres Justyny Rodzińskiej-Nair: justyna@grotowski-institute.art.pl. W ciągu kilku dni prześlemy potwierdzenie.

Koszt: 380 PLN
Opłatę należy uiścić najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego spotkania na konto: 05 1020 5226 0000 6902 0416 7540, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27, 50-101 Wrocław, z dopiskiem „KARAWANASUN”.


Wrocław, 24 listopada 2015

 

List do Ciebie

 

Życie każdego człowieka na ziemi jest złożoną historią.

Aby ją poznać i rozwijać, niezbędna jest podróż w głąb siebie samego.

SA TA NA MA.

Poznaj, żyj w pełni świadomości swych sił.

Życie jest pięknem – zależy, co z nim zrobimy.

Niezbędne jest być wystarczająco silnym, aby urzeczywistnić osobistą ścieżkę.

Wszyscy wypełniamy jakieś zadanie w wielkim planie życia.

 

Należy podjąć trud pracy, by odwołując się do doświadczeń, stworzyć osobistą technikę – praktykę rozwoju.

Praca twórcza transformuje.

 

Jesteśmy indywidualnie całkowicie odpowiedzialni za wymiar naszego życia i za to, czy potrafimy dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi.

 

Poprzez zdyscyplinowaną praktykę określonych ćwiczeń i koncentrację determinuje się właściwa kondycja, która wibrując, przyciąga do nas potrzebne inspiracje, wiedzę, spotkania, otwierając nowy wymiar świadomości, odblokowując i otwierając serce.

 

Miłość jest wszystkim.

Miłość jest tym, co utrzymuje wszechświat i łączy wszystko w nim razem.

Miłość jest najpotężniejszą energią.

Uśmiechaj się prosto z serca, kochaj bezwarunkowo innych, jak sama jesteś kochana.

Moc miłości jest w stanie uzdrowić.

Niechaj w każdym oddechu, w każdej myśli, w każdym słowie i w każdym czynie towarzyszy nam Miłość.

Miłość, co porusza Słońce i inne gwiazdy.

 

Przyjdź, spotkajmy się w laboratorium KARAWANASUN.

 

Będziemy czekać na Ciebie

Rena Mirecka

i asystent Marco Balbi di Palma

 


Więcej informacji na stronie Laboratorium KARAWANASUN Szkoła Reny Mireckiej.


Indywidualna praktyka parateatralna i teatralna
Indywidualna praca z ciałem, głosem i umysłem

List zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres Justyny Rodzińskiej-Nair: justyna@grotowski-institute.art.pl. W ciągu kilku dni prześlemy odpowiedź.


Poprzednie sesje

Rena Mirecka była aktorką Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego od roku 1959 aż do jego samorozwiązania w 1984 roku. Występowała we wszystkich jego spektaklach, m.in. w Akropolis, Księciu Niezłomnym i Apocalypsis cum figuris. W oparciu o doświadczenia wyniesione z pracy w Teatrze Laboratorium prowadzi spotkania i warsztaty, w których biorą udział ludzie z całego świata. Od 2000 roku Rena Mirecka współpracuje stale z Ośrodkiem, a następnie Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadziła laboratoria The Way. W 2009 roku powstał film The Dream w reżyserii Macieja Stawińskiego o pracy Reny Mireckiej w ramach Laboratorium Poszukiwań Parateatralnych THE WAY w Brzezince, które odbyło się w lipcu tego samego roku. Od 2010 roku prowadzi laboratoria KARAWANASUN w asyście Marca Balbiego di Palmy oraz we współpracy z Maciejem Stawińskim.


Kalendarz najbliższych sesji warsztatowych