Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Więcej niż teatr

 

Zdarza się, że niektóre doświadczenia życia zaczynają nam reprezentować Rzeczywistość. Wówczas stają się one dla nas więzieniem. Siedzimy w tych doświadczeniach jak w więzieniach albo… w ogródkach. / Jana Pilátová

 

 

Idea

„Więcej niż teatr” to projekt organizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Koncentruje się wokół sztuki angażującej osoby z niepełnosprawnościami. Poruszając się w przestrzeni sztuk performatywnych, w szczególności teatru, sztuk wizualnych oraz filmu, chcemy badać, w jaki sposób podmiotowa obecność osób określanych jako niepełnosprawne weryfikuje to, co do tej pory przyjmowaliśmy w różnych obszarach bez zastrzeżeń. Okazuje się, że dotychczasowe kategorie, narzędzia oraz język muszą zostać poddane redefinicji. Naszym celem jest skierowanie uwagi na rozwijający się w Polsce od ponad dwudziestu lat obszar sztuki angażującej osoby z niepełnosprawnościami i spojrzenie na niego w szerszym kontekście. Chcemy powołać wspólną przestrzeń, która umożliwi spotkanie osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnościami, a także postawienie wielu pytań (czy wywołanie dyskusji), które pozwolą – taką mamy nadzieję – pójść dalej w pracy z aktorem/osobą z niepełnosprawnością. Zaplanowane wydarzenia mają inspirować do odważnego wychodzenia poza „własny ogródek”, „własne więzienie”, by spotykać się z innymi osobami, które podobnie jak my próbują, szukają i tworzą na pograniczu teatru, sztuki art brut, filmu i muzyki.

Jana Pilátová, Justyna Sobczyk, Magdalena Hasiuk, Anna Zubrzycki

 

 

Przebieg projektu

Projekt „Więcej niż teatr” zostanie zainaugurowany międzynarodowym seminarium, które odbędzie się w dniach 11–12 grudnia 2015 we Wrocławiu, skupiającym praktyków, teoretyków i specjalistów z różnych dziedzin nauki i sztuki. Semestr potrwa od lutego do kwietnia i obejmie sesje warsztatowo-wykładowe poświęcone tematom: integracji/wspólnoty, kwestii estetycznych i procesu rozwoju artystów. Między 19 maja a 1 czerwca 2016 zaplanowano konferencję praktyczną – cykl prezentacji i warsztatów mistrzowskich prowadzonych przez aktorów, reżyserów, terapeutów, autorów oryginalnych metod pracy z ciałem, głosem i dźwiękiem oraz specjalistów do spraw ekonomii, promocji i kształcenia liderów. Zajęcia adresowane są do aktorów i nieaktorów, osób tzw. pełno- i niepełnosprawnych, a także osób zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. Wśród prowadzących znajdą się m.in.: Josette Bushell-Mingo (Silent Theatre, Szwecja), Martin Frys (Czechy), William Longden (Joy of Sound, Wielka Brytania), Zoja Mikotova (JAMU, Czechy), Natalia Popova (Teatr Krug, Rosja), Jana Pilátová (DAMU, Czechy) i Anna Zubrzycki (Polska). Swoje spektakle zaprezentują Teatr Krug, Projekt „Moment mal, bitte!”, Teatr Ramba Zamba, Teatr Trochę Inny. W programie także koncert zespołu Na Górze z Rzadkowa. Projekt „Więcej niż teatr” zakończy się prezentacjami teatralnymi podczas Olimpiady Teatralnej organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego. Między 21 a 27 października 2016 wystąpią m.in. Compagnia Teatrale Pippo Delbono (Włochy), Monster Truck (Niemcy), VerTeDance (Czechy), Compagnie l’Oiseau–Mouche (Francja), Teatr 21 i Teatr CHOREA.

Więcej informacji


 

 

Program semestru

SESJA I

4–7 lutego / Wrocław, Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Wspólnym głosem

Sesja praktyczna, której celem jest wzajemne spotkanie, próba zaistnienia wobec siebie i innych w przestrzeni, bez lęku, w miejscu, jakie może stworzyć teatr. Zajęcia poprowadzą Anna Zubrzycki (aktorka i pedagog), Ula Grzela (aktorka i reżyserka), Cornelia Linnemann (aktorka), Jana Pilátová (profesor Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze). W sesji uczestniczyć będzie także Agnieszka Piasecka (pedagog). Spektakle zaprezentują Teatr Arka i Teatr Integracyjny EUFORION.

Program sesji I

 

SESJA II

17–20 marca / Warszawa, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Estetyka – w poszukiwaniu własnego języka

Sesja, na którą złożą się warsztaty, prezentacje teatralne oraz spotkania z twórczyniami trzech warszawskich teatrów: Agatą Adamek (Teatr Zgoda), Justyną Sobczyk (Teatr 21) i Katarzyną Wińską (Teatr Opera Buffa).

Program sesji II

 

SESJA III

12–14 kwietnia / Ostrów Wielkopolski, Forum Synagoga Ostrowskiego Centrum Kultury

Teatr podążający za osobą

Sesja będzie towarzyszyć XV Przeglądowi Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA. Złożą się na nią spektakle, wykłady, rozmowy oraz warsztaty, które poprowadzą m.in. Anita Stefańska (UAM) oraz członkowie Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”.

 

Uczestnicy semestru

Liczba uczestników ograniczona jest do 14 osób. Semestr adresowany jest do praktyków teatru, krytyków teatralnych, dziennikarzy, liderów działań społecznych, studentów i doktorantów, otwartych na poszerzenie swoich dotychczasowych doświadczeń zawodowych w perspektywie spotkań z osobami z niepełnosprawnościami.

Uczestnictwo w semestrze „Więcej niż teatr” obejmuje udział w sesjach, a także – w zamian za pomoc przy organizacji – w pozostałych wydarzeniach projektu: konferencji praktycznej (19 maja – 1 czerwca 2016) oraz prezentacjach podczas Olimpiady Teatralnej (21–27 października 2016).


 

Kuratorki

 

Magdalena Hasiuk (Instytut Sztuki PAN)

Jana Pilátová (Wydział Teatralny Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze)

Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/Teatr 21)

Anna Zubrzycki (Współzałożycielka OPT Gardzienice i Teatru Pieśń Kozła)

 

Koordynatorka

Magdalena Lange: m.lange@grotowski-institute.art.pl

tel. 607 104 898


 

Semestr „Więcej niż teatr” jest częścią projektu „Pełnoprawna Sztuka Osób Niepełnosprawnych + Beyond Therapy – konferencja praktyczna”.


Współorganizatorzy


Partner strategiczny


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury 2016