Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Jana Pilátová

 

Jest profesorem Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze (DAMU), gdzie wykłada od 1990 roku. W 1968 roku przebywała na stażu w Teatrze Laboratorium i od tego czasu publikuje w Czechach i za granicą artykuły o pracy Jerzego Grotowskiego, jego uczniów i kontynuatorów oraz tłumaczy ich teksty. Syntezą jej wieloletnich przemyśleń nad dokonaniami Grotowskiego jest opublikowana w 2009 roku książka Hnízdo Grotowského. Na prahu divadelní antropologie. Współpracuje z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego, a także z Odin Teatret w ramach Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru (ISTA). W latach 1998–2002 prowadziła Integracyjny Program Kreatywności, w którym teatr spełniał rolę terapeutyczną. Współpracuje jako dramaturg z niezależnymi zespołami teatralnymi: Teatr Continuo i Farma v jeskyni. W 2005 roku otrzymała czeską nagrodę „Żywy skarb”, a w 2009 roku odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej”.