Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Justyna Sobczyk

Jest pedagożką teatru i reżyserką. Absolwentka pedagogiki teatru na studiach podyplomowych na Universität der Künste w Berlinie, pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Stypendystka GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel und Osteuropa, Niemcy) i DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Niemcy). W 2013 roku otrzymała roczne stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kieruje działem pedagogiki teatralnej w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Założycielka Teatru 21 i współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Absolwentka programów Szkoły Liderów: „Laboratorium Innowacji Liderskich” oraz „Dwa sektory, jedna wizja”. Kierowniczka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim, założonych we współpracy Instytutu Teatralnego i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na Akademii Teatralnej w Warszawie.