Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Magdalena Hasiuk

 

Pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół teorii i praktyki teatru XX wieku, w sposób szczególny wokół zagadnień dotyczących laboratoriów teatralnych oraz społecznego oddziaływania sztuki teatru. Przygotowuje pierwszą monografię poświęconą polskiemu teatrowi więziennemu. Tłumaczka książki Jacques'a Lecoqa Ciało poetyckie (Wrocław 2011). Autorka ponad stu tekstów, w tym: artykułów naukowych, szkiców krytycznych oraz recenzji publikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. W 2001 roku za działalność krytyczną otrzymała Nagrodę Złotego Pióra im. Jerzego Katarasińskiego.