Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Practising Tradition in Performer Training: A Critical Approach

 

Konferencja w ramach International Platform for Performer Training Wrocław 2016

 

28–31 stycznia 2016 {czwartek–niedziela}

Studio Na Grobli

W języku angielskim

Rejestracja dla wolnych słuchaczy została zamknięta.

 

International Platform for Performer Training (Międzynarodowa Platforma Treningu Performera) skupia przedstawicieli ośrodków oferujących edukację w dziedzinie sztuk performatywnych. Podczas corocznych spotkań w jej ramach wykonawcy, trenerzy, pedagodzy i naukowcy dzielą się doświadczeniami, omawiają dobre praktyki i szczegółowe zagadnienia z zakresu edukacji wykonawców.

 

Podczas sesji IPPT Wrocław 2016 chcielibyśmy poddać krytycznemu namysłowi zagadnienie tradycji. Z jednej strony uznaje się ją za cenne dziedzictwo, a z drugiej – za źródło przestarzałych manieryzmów. Odwołanie do tradycji służy w równej mierze do legitymizowania, co i dyskredytowania zjawisk artystycznych i bardzo często stanowi narzędzie do łatwego etykietowania zarówno na scenie, jak i w nauczaniu. Jesteśmy jednak przekonani, że trenujemy nie dla podtrzymania tradycji, ale by kształcić wartościowych wykonawców. W tym kontekście chcemy przedyskutować funkcjonowanie istniejących akademickich i studyjnych modeli nauczania, transmitowania, a może także przekraczania tradycji, z uwzględnieniem jej politycznego oddziaływania.

 

 

Program konferencji dostępny jest w języku angielskim.

 

 

Więcej informacji: performertrainingplatform.wordpress.com/upcoming-events/wroclaw-2016


 

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego