Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Warsztaty 2016

 


Laboratorium KARAWANASUN Szkoła Reny Mireckiej
20–24 stycznia 2016
Prowadzący: Rena Mirecka 
Miejsce: Sala Teatru Laboratorium

 

W głąb procesu aktorskiego
22 lutego 2016
Prowadzący: Claudio Santana Bórquez (Chile)
Miejsce: Sala Teatru Laboratorium