Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Esprit Yamak. L'Art Du Déplacement

 

Warsztaty prowadzone przez Laurenta Piemontesiego, przy współpracy Simone Bicorgny, Diany Bruno, Yohanna Basseza

 

2–4 kwietnia 2016 {sobota–poniedziałek} 10:00–12:15, 12:30–14:45

Warsztaty odbędą się w przestrzeni miejskiej. Miejsce spotkania podane zostanie po zapisach na zajęcia. Można uczestniczyć zarówno w pojedynczym, jednodniowym treningu, jak i w całodniowych zajęciach.

W języku angielskim


Kontakt i zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 marca 2016 roku na adres Justyny Rodzińskiej-Nair: justyna@grotowski-institute.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty BodyConstitution” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstęp wolny, wymagana rezerwacja miejsc

 

 

L’Art Du Déplacement (ADD) narodził się na przedmieściach Paryża w późnych latach 80. wśród grupy młodych ludzi, których łączyła przyjaźń lub więzi rodzinne. Zaczynali od wspólnej zabawy, podczas której mogli wykazać się siłą i zręcznością. Swoją grupę nazwali Yamakasi, co w dialekcie Lingala oznacza „mocnego duchem”, „silne ciało”, „silną osobę”.

W duchu dzielenia się, wzajemnego motywowania do rozwoju i coraz śmielszego przekraczania własnych granic stworzyli rygorystyczny system treningowy, obejmujący konkretne ćwiczenia i techniki, mające na celu doskonalenie ciała i umysłu.

Z upływem lat dyscyplina l’Art Du Déplacement stawała się coraz popularniejsza na świecie (także pod nazwą parkour), a system został rozwinięty przez czterech członków grupy – Chau Bellego, Williamsa Bellego, Yanna Hnautrę i Laurenta Piemontesiego, którzy propagowali kulturę dzielenia się, osiągania dobrego samopoczucia przez wysiłek mentalny i fizyczny oraz wartości, takie jak: szacunek, dobra wola, wytrzymałość i odwaga.

 

Dwa kluczowe słowa to Sztuka i Ruch. Poprzez sztukę rozwijamy nasze wnętrze, to, co niewidoczne, natomiast poprzez Ruch badamy i odkrywamy świat i ludzi; uprawiamy sztukę przemieszczania się, poprawiając naszą sprawność fizyczną, doskonaląc nasze ciało, to, co widoczne.

Laurent Piemontesi

 

Warsztaty Esprit Yamak są otwarte dla wszystkich, którzy chcą doświadczyć l’Art Du Déplacement w jego pierwotnym etapie badań, zaangażowania i dzielenia się.

Wymagany strój do ćwiczeń w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu.

 


 

Laurent Piemontesi jest artystą, sportowcem, trenerem i nauczycielem; określa się mianem rzemieślnika. Jest jednym ze współtwórców l’Art Du Déplacement, dyscypliny znanej obecnie pod nazwą parkour lub freerunning. Urodził się w Paryżu, dorastał na południowych przedmieściach miasta, gdzie w Evry, Lisses i Sarcelles stworzył z przyjaciółmi, m.in. Yannem Hnautrą, Chau Belle Dinh i Williamsem Bellem, grupę Yamakasi. Wraz z pozostałymi członkami grupy jest bohaterem filmu Yamakasi – samuraje współczesnych czasów (2001) i Yamakasi 2 – synowie wiatru (2004). W latach 1999–2000 należał do zespołu artystycznego spektaklu Notre Dame de Paris w Paryżu i Las Vegas. Przez kilka lat pracował jako trener w Cirque du Soleil przy realizacji spektakli KA oraz LOVE. Od 2010 roku mieszka we Włoszech, w Mediolanie, gdzie uczy w Forma In Arte, pierwszym ośrodku l’Art Du Déplacement we Włoszech. Zajmuje się przekazywaniem wartości ​​(edukacyjnych, społecznych i ludzkich), będących podstawą l’Art Du Déplacement. Prowadzi warsztaty Esprit Yamak w wielu krajach świata.

Więcej informacji: https://www.youtube.com/channel


Simone Bicorgna od zawsze związany jest ze sportem, jako dziecko grał w piłkę nożną. W 2007 roku zetknął się z  l’Art Du Déplacement i rozpoczął samodzielne treningi. Dwa lata później, po spotkaniu z Laurentem Piemontesim, zmienił swój trening pod wpływem stylu Yamak. Uczestniczył w warsztatach i treningach prowadzonych przez założycieli grupy Yamakasi, podróżował po Włoszech i innych krajach Europy, zaczął uczyć l’Art Du Déplacement w swoim mieście. Wraz z członkami grupy i przy wsparciu jej założycieli, w 2014 roku otworzył pierwszą akademię l’Art Du Déplacement we Włoszech.
Więcej informacji: www.youtube.com/user/ADDUmbria

 

Diana Bruno jest z wykształcenia architektem, zawsze kochała ruch i, powodowana ciekawością i pasją, próbowała swoich sił, uprawiając sporty i dyscypliny ruchowe: gimnastykę, lekką atletykę, nurkowanie, wspinaczkę, taniec i capoeirę. W 2010 roku, po przypadkowym spotkaniu z Laurentem Piemontesim, zaczęła pod jego kierunkiem trenować l’Art Du Déplacement, a następnie, przez ponad trzy lata, realizowała specjalną ścieżkę nauki zorientowaną na dalsze przekazywanie dyscypliny, wzbogaconą doświadczeniami pracy z innymi członkami grupy Yamakasi, udziałem w warsztatach i spotkaniach z praktykami we Włoszech, Francji, Serbii, Chorwacji, Anglii i na Węgrzech. Od 2012 roku współpracuje z ośrodkiem Forma in Arte, gdzie jest asystentką Laurenta Piemontesiego podczas zajęć i treningów l’Art Du Déplacement.

 

Yohann Bassez jest członkiem pierwszej grupy francuskich nastolatków trenowanych przez członków Yamakasi, bezpośrednio po powstaniu ich pierwszego filmu prawie 15 lat temu. Wychowywał się, trenując dyscyplinię l’Art Du Déplacement (ADD). Zapalony miłośnik ruchu, eksplorator i trener, kocha fotografię i wideo. Entuzjastycznie nastawiony do życia. Od 2012 roku mieszka w Poznaniu, gdzie założył Poznańską Akademię ADD, propagującą wartości tego ruchu. Uczy l’Art Du Déplacement, m.in na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Więcej informacji: www.youtube.com/user/TheHappylinksW ramach seminarium praktycznego BodyConstitution