Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Studio Dwóch Ścieżek

 

Trening prowadzony przez Jakuba Gontarskiego


2–3 kwietnia 2016 {sobota–niedziela} 17:00–19:00

Sala Teatru Laboratorium

Treningi jednodniowe

W języku angielskim


Kontakt i zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 marca 2016 roku na adres Justyny Rodzińskiej-Nair: justyna@grotowski-institute.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty BodyConstitution” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


Wstęp wolny, wymagana rezerwacja miejsc


 

 

Poprzez ruch i działania fizyczne wypracowane w Studiu Dwóch Ścieżek wspólnie wejdziemy w proces znaczenia tradycji i etyki sztuk walk, symboliki ciała, relacji i nie-relacji, balansu i nie-balansu, równowagi w stanie nierównowagi oraz w relatywnym pojęciu rytmu i tempa. Tematem przewodnim stanie się ekspresja ciała, a poprzez improwizacje uczestnicy wejdą w proces uwalniania potencjału, jaki tkwi w tej ekspresji. Dzięki różnorodnym kierunkom treningu fizycznego skupimy się na przygotowaniu i wzmocnieniu ciała oraz odkrywaniu specyficznego kontaktu i partnerstwa – zarówno kontaktu polegającego na zaufaniu i współpracy, jak i braku zaufania i chęci przejęcia kontroli – przez wprowadzenie w błąd bądź wykorzystanie dekoncentracji. Będziemy też pracować z ćwiczeniami rozwijającymi zaufanie, czujność, dynamikę, elastyczność, poczucie dystansu i przestrzeni oraz umiejętność słuchania ciałem, które w swojej anatomii zawsze przyjmuje specyficzny rodzaj konstytucji.

Jakub Gontarski


Photo by Karol Jarek

 

Jakub Gontarski jest absolwentem Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych 13. Zainicjował program „Struna Ciała”, w której kierunkami pracy są ekspresja, obecność, dramaturgia, kreatywność w sztukach walk na ścieżce wojownika-perfomera. Podróżuje do Brazylii, aby czerpać żywą inspirację, dokumentować wyprawy i brać czynny udział w rytuałach candomblé. Współtworzył m.in. spektakle Animan – I am that i Dom Wariatów. Improwizuje ruchowo na scenie z muzyką na żywo. Kilkanaście lat praktykował sztuki walki: japońskie judo i brazylijską capoeirę (w Brazylii i wielu krajach Europy). Uczył się u wybitnych nauczycieli ruchu w Polsce i na świecie. Inspiruje się brazylijskim jiu-jitsu, boksem, sportem, motoryką i mechaniką ciała. Współpracuje z Instytutem Grotowskiego jako lider Studia Dwóch Ścieżek działającego w ramach programu badawczego BodyConstitution. Jest współorganizatorem Wrocławskiego Festiwalu CYRKULACJE i projektu „Planet Kids”. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Momentum”. Współpracował z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, organizując międzynarodowe warsztaty, choreografie i spektakle z młodzieżą. Prowadzi we Wrocławiu warsztaty z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wykluczonych, m.in. w ramach projektu „Myśl w Ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Realizował zajęcia ruchowe w przedszkolu „Ente” (Centrum Współpracy Europejskiej). Gra na instrumentach afrobrazylijskich. Autor tomiku wierszy Śmierć i Odrodzenie.

 

Studio Dwóch Ścieżek, w oparciu o doświadczenia liderów Studia w zakresie sztuk walki, Przemysława Błaszczaka (aikido) i Jakuba Gontarskiego (capoeira), podjęło poszukiwania treningu, w którym najważniejsza są idee konfrontacji i pogłębionego rozumienia funkcji treningu w pracy studyjnej. Pierwszy etap pracy skoncentrowany był na „dwóch ścieżkach” – dwóch odmiennych tradycjach ruchowych, japońskiej i brazylijskiej, oraz stanowił próbę znalezienia obszaru wspólnego, z którego czerpać mógłby performer czy ogólniej „człowiek praktykujący”. Sięgnięcie do źródłowych technik miało stać się impulsem do budowania szerokiej kompetencji ruchowej i poszerzania spektrum zdolności psychofizycznych. Zarówno pogłębione badanie zależności pomiędzy aikido a capoeirą, w tym proponowanych przez liderów modeli treningu, jak i inspiracje z poszukiwań pozostałych członków Studia (Karolina Brzęk, Agnieszka Rybak, Tomáš Wortner) otworzyło nowy etap pracy. Istotne stało się skupienie na jednej wybranej ścieżce, by umożliwić lepszą komunikację z daną tradycją oraz jej bardziej klarowną transmisję do działań performatywnych. Obecnie wokół dwóch głównych, realizowanych niezależnie ścieżek koncentrują się mniejsze formy poszukiwań podejmowanych przez członków Studia.


W ramach seminarium praktycznego BodyConstitution