Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Wprowadzenie do popularnego śpiewu polifonicznego z Doliny Serra na Korsyce

Warsztaty prowadzone przez Jeana-Charles’a Adamiego oraz członków Cunfraterna di a Serra z Korsyki

14–15 kwietnia 2016 {czwartek–piątek} 10:00–13:00

Sala Teatru Laboratorium

W językach francuskim i angielskim

 

Kontakt i zgłoszenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2016 roku do Eweliny Sochackiej na adres warsztaty@voicencounters.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty VoicEncounters” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Odpowiedzi prześlemy do 5 kwietnia 2016. Liczba miejsc ograniczona.

 

Koszt: 160 PLN


Warsztaty obejmą naukę pieśni polifonicznych z Doliny Serra na Korsyce, umożliwiając uczestnikom zapoznanie się z charakterystyczną dla nich ornamentyką i ekspresją. Pieśni, śpiewane po łacinie przez trzy głosy: prowadzący, basowy i najwyższy, towarzyszą codziennemu życiu wspólnoty, a także wykonywane są podczas najważniejszych świąt religijnych (m.in. Wielkanocy), pogrzebów i uroczystości ku czci lokalnego świętego.
Cunfraterna di a Serra to świecka wspólnota chrześcijańska, której członkowie są mieszkańcami Doliny Serra położonej we wschodniej części Korsyki. Konfraternia ma wymiar zarówno religijny, jak i towarzyski – jest obecna w najważniejszych momentach życia mieszkańców doliny, prowadzi działalność na rzecz lokalnej społeczności, wspiera najsłabszych i osoby samotne.
Wspólnotę, która łączy wszystkie pokolenia i wioski, powołano do życia w 1992 roku. Udało się w ten sposób wskrzesić wielowiekową tradycję mimo tego, że dolina stopniowo pustoszeje, bo wielu mieszkańców wybiera emigrację. Konfraternia gromadzi i chroni materialne i niematerialne dziedzictwo społeczności – tradycję śpiewu polifonicznego (pieśni sakralne i ludowe). Członkowie konfraterni nagrali album Laude.

Jak drzewo, które rośnie z dołu, nasza wspólnota zakorzeniona jest w wiejskim humanizmie, opartym na zrozumieniu przyrody i natury ludzkiej, ale wzrasta ku niebu, ku wiecznemu światłu.

Więcej informacji: www.cunfraterna-di-a-serra.comW ramach seminarium praktycznego VoicEncounters