Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Laboratorium głosu

 

Warsztaty prowadzone przez Olgę Szwajgier

 

18–19 kwietnia 2016 {poniedziałek–wtorek} 9:00–13:00

Studio Na Grobli, Sala Prób

W języku polskim

 

Kontakt i zgłoszenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2016 roku do Eweliny Sochackiej na adres warsztaty@voicencounters.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty VoicEncounters” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Odpowiedzi prześlemy do 5 kwietnia 2016. Liczba miejsc ograniczona.

 

Koszt: 200 PLN


 

Warsztaty te to przede wszystkim radosne szukanie i odkrywanie siebie i swojego brzmienia. Inspirują do badania i poszukiwania ukrytych możliwości głosowych, pomagają odbudować wiarę w siebie, uczą tolerancji i akceptacji siebie, wykorzystywania swoich błędów jako „arcymistrzów” w rozwoju. Zajęcia składają się z wykładów, ćwiczeń głosowych oraz relaksacji. To wiedza o powiązaniach anatomii z centrami energetycznymi. Praca z ciałem i wyobraźnią. Warsztaty adresowane są przede wszystkim do śpiewaków, aktorów, muzyków instrumentalistów, osób śpiewających i chcących śpiewać, pracujących głosem oraz zainteresowanych rozwojem osobistym i poszerzaniem swoich możliwości.

Olga nie narzuca jedynej i słusznej drogi, wprost przeciwnie – ukazuje, że powielanie innych to zaprzepaszczenie siebie. Zachęca do korzystania z potęgi swojej intuicji, wyobraźni, wizualizacji i autosugestii. Bazuje na harmonii ciała, umysłu i ducha. Uczy, jak uleczyć swój głos i swoją duszę. Z doświadczenia pedagogicznego Olgi wynika, że nie ma osób bez słuchu, głosu czy poczucia rytmu, jest tylko nieumiejętność posługiwania się tymi środkami ekspresji. Olga uczy, jak śpiewać całym ciałem, wierząc, że to, co jest dostępne dla niej, dostępne jest też innym ludziom.

 

 

Olga Szwajgier jest pedagogiem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Jako jedyna osoba na świecie ćwiczeniami własnego pomysłu rozszerzyła skalę głosu z czterech do sześciu oktaw i potrafi obecnie śpiewać na granicy ludzkiego słuchu. W 1970 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Komponuje dla siebie muzykę, pisze teksty i reżyseruje swoje koncerty (m.in. w 2002 w Carnegie Hall w Nowym Jorku wykonała po raz pierwszy swój utwór Julius). Od 1976 roku występuje na najważniejszych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce, Włoszech, Francji, Grecji, Niemczech, Meksyku, Austrii, Szwecji, Południowej Korei, Chinach i Izraelu. Śpiewa zarówno muzykę klasyczną, rozrywkową, jak i eksperymentalną. Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”. W 1989 roku otrzymała honorowy doktorat „The Cultural Doctorate in Philosophy” nadany przez World University Roundtable Benson (Arizona). W 1991 roku jako jedyny śpiewak z Europy Środkowej i Wschodniej wystąpiła w Carnegie Hall w koncercie uświetniającym obchody stulecia tej sceny. W 1991 International Biographical Centre w Cambridge nadał jej tytuł „Woman of the Year 1991/92”, natomiast American Biographical Institute – tytuł „Woman of the Year 1992” oraz „Most Admired Woman of the Decade”. W 1993 The London Institute for Applied Research uhonorował ją tytułem „Doctor of Music”, a Australian Institute for Co-ordinated Research mianem „Honorary Doctor of Musicology”. W 2000 roku uczestniczyła w Międzynarodowym Kongresie Muzycznym w Stuttgarcie jako jeden z „Das Phanomen Stimme” („Fenomen Głosu”). W 2005, w Berlinie, w ramach obchodów Roku Einsteina uczestniczyła w operze The Speed of Light, skomponowanej przez Christiana Steinhäusera i Mathiasa Baumhofa, inspirowanej teorią względności Einsteina i jej ekstremalnymi możliwościami głosowymi.

Więcej informacji: www.olgaszwajgier.comW ramach seminarium praktycznego VoicEncounters