Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Gest głosu jako gest ciała. Archaiczne funkcje pieśni chóralnych

 

Warsztaty prowadzone przez Tomasza Rodowicza, Elinę Tonevę i Tomasza Krzyżanowskiego ze Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA

 

20–21 kwietnia 2016 {środa–czwartek} 9:00–13:00

Studio Na Grobli, namiot przy hotelu Wodnik

W językach polskim i angielskim

 

Kontakt i zgłoszenia

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 kwietnia 2016 roku do Eweliny Sochackiej na adres warsztaty@voicencounters.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Warsztaty VoicEncounters” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Odpowiedzi prześlemy do 5 kwietnia 2016. Liczba miejsc ograniczona.

 

Koszt: 200 PLN


 

Początkiem warsztatów będzie uruchomienie ciała poprzez krótki intensywny trening, ciąg ćwiczeń pozwalających włączyć w pełni cały organizm w pracę z głosem. Ćwiczenia fizyczne ukierunkowane są jednocześnie na budowanie relacji w grupie i na umiejętność kreatywnego oddziaływania uczestników na siebie.

Drugą część warsztatów wypełnią ćwiczenia wiążące gest ciała z gestem ruchu, przenoszące ruch głosu na ruch ciała w przestrzeni. Będą one oparte na dwóch filarach: budowaniu współbrzmień w grupie (wielogłos rozpisany na przestrzeń) oraz na złożonych ćwiczeniach rytmicznych rozpisujących głos i polirytmiczność ciała na całą grupę. Użyte do tego zostaną starożytne i tradycyjne motywy muzyczne.

W finale uczestnicy warsztatów zbudują złożoną polifoniczną i polirytmiczną strukturę muzyczno-ruchową, która poprzez wielokrotne powtarzanie wprowadzi ich do pierwotnego, najbardziej archaicznego stanu, do jakiego doprowadzał śpiew – jako narzędzie przekraczania i zatrzymywania czasu.

  
Tomasz Rodowicz jest aktorem, reżyserem, muzykiem, pedagogiem, historykiem filozofii, pszczelarzem. Współzałożyciel pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków (1972). Współpracownik Teatru Laboratorium we Wrocławiu (1974–1976). Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (1977); brał udział w spektaklach: Spektakl Wieczorny, Gusła, Żywot protopopa Awwakuma, Carmina Burana i Metamorfozy. W latach 1977–2004 współtwórca i uczestnik wszystkich przedsięwzięć artystycznych, badawczych i dydaktycznych OPT „Gardzienice”. W roku 2001 (wraz z Maciejem Rychłym) utworzył projekt muzyczno-badawczy Orkiestra Antyczna, odtwarzający antyczne instrumenty i źródła muzyki europejskiej. Z Orkiestry Antycznej i Tańców Labiryntu Doroty Porowskiej i Elżbiety Rojek powstało w roku 2004 Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, którego jest prezesem i liderem. Od 2003 roku współpracuje m.in. z walijską grupą Earthfall Dance, z którą CHOREA opracowała trylogię dramatyczną: Hode Galatan, Po Ptakach, Bakkus (współreżyser i aktor). Stworzył muzykę do pierwszego spektaklu CHOREI – Tezeusza w labiryncie (2004). Jako aktor występuje w większości spektakli przygotowanych przez CHOREĘ: m.in. Po Ptakach, Bakkus, Taniec lasu, Szczeźli, Śpiewy Eurypidesa, Szpera ’42. Jest reżyserem granych przez CHOREĘ przedstawień: Taniec lasu, Śpiewy Eurypidesa, Gry (w) pana Cogito, Bachantki, Grotowski – próba odwrotu, napewnomoże, Szpera ’42 (2012 – wraz z Ruthie Osterman).
Od 2007 roku siedzibą CHOREI jest Fabryka Sztuki w Łodzi, której jest współzałożycielem i dyrektorem artystycznym. Jedno z ostatnich widowisk taneczno-muzycznych i przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-artystycznym CHOREI to: wielokrotnie nagradzane Oratorium Dance Project, integrujące młodych ludzi (często z podlegających wykluczeniu środowisk) z profesjonalnymi artystami; koncerty Pieśni Świata w wykonaniu Wielkiego Chóru Młodej CHOREI; a społeczno-artystyczne programy to m.in.: poświęcony dzieciom z domów dziecka „Uwaga Człowiek! Napięcia miasta”, „Lulabajki”, bezdomnym „Wszędodomni” oraz adresowany m.in. do seniorów „Pamięć ciała/Pamięć miejsca/Pamięć pustki”. W roku 2007 (z Pawłem Passinim) założył w Srebrnej Górze pierwszy w Europie teatr internetowy neTTheatre. Jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz twórcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY CHOREA.

Więcej informacji: www.chorea.com.pl


Elina Toneva urodziła się w Sofii. Pieśniarka, aktorka, trenerka samoobrony i walki wręcz Krav Maga. Współzałożycielka Teatru CHOREA. Od najmłodszych lat interesuje się tradycyjnym folklorem bułgarskim, śpiewa i poznaje pieśni ludowe z różnych regionów Bułgarii ze szczególnym zamiłowaniem do pieśni rodopskich. Brała udział w większości spektakli i koncertów Teatru CHOREA. Prowadziła warsztaty muzyczno-teatralne w Polsce i za granicą. Obecnie prowadzi zajęcia z technik ruchu scenicznego i śpiewu w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.


Tomasz Krzyżanowski jest kompozytorem i multiinstrumentalistą. Współzałożyciel i kierownik muzyczny Teatru CHOREA. Autor muzyki do wielu spektakli i koncertów. Z Teatrem CHOREA zrealizował m.in.: widowisko taneczno-muzyczne Oratorium Dance Project, przy którym odpowiadał za kompozycję i orkiestrację na 100-osobowy chór i prowadził 60-osobową Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Łódzkiej i zespół jazzowy. Został nagrodzony przez łódzkie środowisko teatralne Złotą Maską. Stworzył oprawę muzyczną do spektakli CHOREI: Gry [w] Pana Cogito, Grotowski – próba odwrotu, Pieśni antyczne, Gilgamesz – koncert na chór, trio jazzowe i kwartet smyczkowy, Pieśni świata, Lulabajki, Rytm języka, Córka swojej matki, Antygona, Derby.Białoczerwoni; a także do takich spektakli jak TOV/DOBRO, Tehilim/Psalmy, Mnemotechniki, Pobyt tolerowany, Księga dżungli, Dwa pokoje. Przestrzeń prywatna, publiczna, Król Maciuś I, Cudowna lampa Aladyna, Dialogus de Passione. Prowadzi warsztaty muzyczne i teatralne w Polsce (m.in. dla Narodowego Centrum Kultury) i za granicą.

 


W ramach seminarium praktycznego VoicEncounters