Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow bibliografia arrow Wybrane artykuły na temat Jerzego Grotowskiego z 2007 roku
Wybrane artykuły na temat Jerzego Grotowskiego z 2007 roku

1.
„Dialog” 2007 nr 6 (Paweł Soszyński: Grotowski i jego sobowtór, s. 161–173; Zbigniew Osiński: Grotowski o Brechcie i jego teatrze, s. 174–188).

2. „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 79–80 (czerwiec-sierpień) (Stanisław Obirek: Bóg u Grotowskiego, czyli szukanie świetlistego, s. 137–140, Roger F. Repohl: Liturgia jako wehikuł, przekład Weronika Szczawińska, s. 140–142).

3. Elena Fanti: Castaneda i Grotowski, przełożyła Justyna Rodzińska, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 81 (październik), s. 108–120.

4. Ludwik Flaszen: Grotowski i milczenie, „Odra” 2007 nr 10, s. 58–65.

5. Adela Karsznia: Grotowski nie tylko dla początkujących, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 82 (grudzień), s. 107–110.

6. Dariusz Kosiński: Odpowiedź uczynić, [w:] tegoż: Polski teatr przemiany, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007, s. 381–512.

7. Dariusz Kosiński: Powrót burzyciela. Ku teatrowi żywemu, czyli po co nam Grotowski, „Tygodnik Powszechny” 2007 nr 5, z 4 lutego, s. 15.

8. Virginie Magnat: Wykłady Grotowskiego w Collège de France, przekład, opracowanie, skróty i przypisy Grzegorz Ziółkowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” cz. 7 – 2007 nr 77 (luty), s. 114–120.

9. Zbigniew Osiński: Aktor tańczący Jerzego Grotowskiego, „Dialog” 2007 nr 10, s. 183–193.

10. Zbigniew Osiński: Moje spotkania z Grotowskim. Notatki z lat 1990–1994, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 82 (grudzień), s. 99–107.

11. Zbigniew Osiński: Notatki ze spotkań z Jerzym Grotowskim. Po pobycie w Vallicelle: maj 1988 – grudzień 1989 (wybór), „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2007 nr 78 (kwiecień-maj), s. 97–103.

12. Roman Pawłowski: Ewangelia nowego teatru, „Gazeta Wyborcza” 2007 nr 37, z 13 lutego, s. 10.

13. „Teatr” 2007 nr 5 (Jacek Dobrowolski: Szaman, uzdrowiciel, czarnoksiężnik, s. 36–37; Tadeusz Bradecki: Teatr czy nie-teatr, s. 50–51; Piotr Tomaszuk: Teatr to coś ostatecznego, s. 51–52; Leszek Bzdyl: On tańczył!, s. 52–54; Paweł Passini: Teatr bosy, s. 55–56).

14. Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod red. Dariusza Kosińskiego, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2007 (Zbigniew Osiński: Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski wobec romantyzmu, s. 157–185; Agnieszka Wójtowicz: Próba leczenia postawy romantycznej za pomocą postawy romantycznej (Grotowski i narodowe mity), s. 187–197; Grzegorz Ziółkowski: Wstecz. Grotowski w Collège de France, s. 199–226).


15. We własnym sumieniu, z Jarosławem Fretem i Grzegorzem Ziółkowskim rozmawiał Jacek Kopciński, „Teatr” 2007 nr 4, s. 44–50.