Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
Redakcja

Zespół: Anna R. Burzyńska, Grzegorz Niziołek (redaktor naczelny), Marcin Kościelniak, Monika Kwaśniewska, Agnieszka Marszałek, Marta Steiner

Stażyści: Iga Dzieciuchowicz, Joanna Jopek, Izabella Wasznia, Jarosław Wójtowicz

Współpracownicy: Joanna Biernacka, Renata Derejczyk, Gabriela Detka, Agnieszka Fryz-Więcek, Łukasz Grabuś, Beata Guczalska, Anna Herbut, Dorota Jarząbek, Olga Katafiasz, Tomasz Kireńczuk, Dariusz Kosiński, Tomasz Kubikowski, Grzegorz Niziołek, Monika Muskała, Małgorzata Sugiera, Joanna Walaszek, Rafał Węgrzyniak, Łukasz Ziomek

Informacje o redaktorach Gazety Teatralnej „Didaskalia”

Anna R. Burzyńska – redaktor „Didaskaliów” od 2000 roku. Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownik Instytutu Goethego. Laureatka nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w 2006 roku. Recenzentka „Tygodnika Powszechnego”. Autorka książki Mechanika cudu (2005) oraz licznych publikacji w wydawnictwach zbiorowych oraz czasopismach („Notatnik Teatralny”, „Teatr”, „Rita Baum”).

Tadeusz Kornaś – redaktor naczelny „Didaskaliów”. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2004), pracownik Katedry Teatru Wydziału Polonistyki UJ. Autor książek: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (Homini, Kraków 2004), Dziady – od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (wspólnie z Grzegorzem Niziołkiem, Księgarnia Akademicka, Kraków 1999), Polskie alternatywne środowiska teatralne 1980–1989 (ŁDK, Łódź 1994) oraz licznych publikacji w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach (m.in.: „Theater der Zeit”, „Theaterschrift”, „Dialog”, „Teatr”).

Marcin Kościelniak – redaktor „Didaskaliów” od 2001 roku. Absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003). Lider zespołu Mannequin, wydał płytę Mannequin (2003). Obecnie recenzent „Tygodnika Powszechnego”. Publikował w „Dialogu”.

Agnieszka Marszałek – redaktor „Didaskaliów” od 2001 roku. Adiunkt w Katedrze Teatru Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1876–1881 (1992), Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1881–1886 (1993), Repertuar teatru polskiego we Lwowie 1864–1875 (2003), Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne w latach 1872–1886 (1999) – za tę książkę otrzymała Nagrodę Rektorską. Ostatnio – współautorka Słownika wiedzy o teatrze (2005). Ma w dorobku liczne artykuły z zakresu historii teatru i dramatu, publikuje regularnie w „Didaskaliach”.

Marta Steiner – w redakcji od 2007 roku. Doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Wrocławski, 2001). Pracuje w Zakładzie Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1999–2002 przebywała w Chinach oraz Hongkongu, gdzie prowadziła prace badawcze o charakterze teatrologiczno-etnograficznym. Opublikowała książkę Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej (2003).