Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna
Wydawca

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27
50–101 Wrocław

Kontakt w sprawie dystrybucji gazety teatralnej „Didaskalia”
Bartosz Mróz

Współwydawca
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagielloński