Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow kalendarium
Kalendarium życia i pracy
Jerzy Grotowski (1933-1999)
1982 umiera Jacek Zmysłowski; w czasie stanu wojennego w Polsce Grotowski wykłada jako profesor kontraktowy w Rzymie na zaproszenie Ferruccia Marottiego, realizuje kolejne seminarium praktyczne Teatru Źródeł w Ostrowinie, wyjeżdża na Haiti, do Wielkiej Brytanii i w listopadzie emigruje do USA

1983–1986 dzięki wsparciu organizacyjnemu Andrew Harrisa prowadzi zajęcia na Columbia University (1983) i otrzymuje azyl polityczny w USA (1983); w 1983 r. roku samobójstwo popełnia Stanisław Scierski; Grotowski z pomocą organizacyjną Roberta Cohena realizuje projekt Objective Drama na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, w ramach którego współpracuje ze Specjalistami Technicznymi: I Wayan Lendrą, Du Yee Changiem, Wei Cheng Chenem i Cuestą; bierze udział w konferencjach w Volterrze, Rzymie, Florencji (Włochy), Nowym Jorku, Los Angeles (USA) oraz Liège (Belgia); otrzymuje tytuł doktora honoris causa De Paul University w Chicago (1985); Teatr Laboratorium podejmuje decyzję o samorozwiązaniu w 1984 r.

1986 Grotowski przenosi się do Pontedery (Włochy) na zaproszenie Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale (obecnie Fondazione Pontedera Teatro), jego dyrektora Roberto Bacciego i Carli Pollastrelli; w Vallicelle pod Pontederą tworzy Workcenter of Jerzy Grotowski; rozpoczyna ostatni etap pracy; Thomas Richards towarzyszy Grotowskiemu w Pontederze w chwili utworzenia Workcenter, początkowo pracuje jako jego asystent, niedługo potem zaczyna prowadzić jedną z grup roboczych, a z czasem staje się głównym praktykiem i „esencjalnym współpracownikiem” Grotowskiego w poszukiwaniach Workcenter określanych mianem Sztuka jako wehikuł; do Workcenter dołącza Mario Biagini, który stanie się kluczowym członkiem tych poszukiwań; James Slowiak pełni funkcję asystenta Grotowskiego w Workcenter od sierpnia 1986 do końca 1988 r., Jimenez od sierpnia 1986 do września 1989, Robart prowadzi jedną z grup w Workcenter od września 1987 do grudnia 1993; Grotowski otrzymuje tytuł honorowego obywatela miasta Pontedera

1987–1992 Grotowski kontynuuje wizyty na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine – podczas dwutygodniowych sesji, realizowanych głównie w asyście Slowiaka oraz (w różnych latach) Robart, Cuesty i Jimeneza, skupia się na nauczaniu rzemiosła teatralnego w „starym, szlachetnym znaczeniu, jak w odległych czasach Stanisławskiego”

1989 Mercedes Gregory realizuje film Art as vehicle, dokumentujący opus Downstairs Action stworzone w Workcenter przez Richardsa pod kierunkiem Grotowskiego, z Richardsem, Biaginim, Piotrem Borowskim, Nitinchandrą Ganatrą i Nitayą Singsengsouvanh; Grotowski uczestniczy w konferencjach: Grotowski aujourd’hui (Grotowski dzisiaj) w Paryżu (spotkanie zorganizowane przez paryską Académie Expérimentale des Théâtres Georgesa Banu i Michelle Kokosowski) i Grotowski, la presenza assente (Grotowski, obecność nieobecna) w Modenie (Włochy); po raz pierwszy w języku polskim opublikowany zostaje w postaci książkowej zbiór wybranych tekstów Grotowskiego pod redakcją Janusza Deglera i Zbigniewa Osińskiego