Znajdujesz się™ na archiwalnej stronie Instytutu Grotowskiego działają…cej do 21 marca 2016. Aktualna strona dostę™pna jest pod adresem: www.grotowski-institute.art.pl.
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
  • Polish
  • English
Rynek-RatuszBrzezinkaNa Grobli
                                                              
strona główna arrow kalendarium
Kalendarium życia i pracy
Jerzy Grotowski (1933-1999)
1990 we Wrocławiu, w dawnych pomieszczeniach Teatru Laboratorium rozpoczyna działalność Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, prowadzony początkowo przez Osińskiego i Alinę Obidniak, a potem – do 2004 r. – przez Osińskiego i Stanisława Krotoskiego; w Stanach Zjednoczonych umiera Ryszard Cieślak; Grotowski otrzymuje obywatelstwo francuskie

1991 otrzymuje stypendium MacArthur Foundation (USA) nazywane „Grantem dla geniuszy”, odbiera także doktorat honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (promotor: Janusz Degler); prezentuje film Sztuka jako wehikuł w Pizie (Włochy); wykłada jako profesor kontraktowy w Turynie (Włochy)

1992 odbywa spotkanie w Jerozolimie (Izrael)

1993 oświadcza, że natura jego pracy z Richardsem ma charakter „przekazu” – przekazuje mu to, co nazywa „wewnętrznym aspektem pracy”; uczestniczy w konferencji Jerzy Grotowski: the Theatrical Period (Jerzy Grotowski: okres teatralny), zorganizowanej na Uniwersytecie Nowojorskim przez Roberta Findlaya, i przemawia na Fordham University (USA)

1994 otrzymuje doktorat honorowy nowojorskiej New School for Social Research i bierze udział w obchodach trzydziestolecia Odin Teatret (Dania), gdzie Richards prezentuje film Sztuka jako wehikuł oraz omawia pracę Workcenter; Richards tworzy Akcję w Workcenter, która jest rozwijana aż do dnia dzisiejszego

1995 Grotowski przemawia na Northwestern University w Evanston (USA) i prezentuje film Sztuka jako wehikuł

1996 przemianowuje Workcenter of Jerzy Grotowski na Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, ponieważ – jak wyjaśnia – „praca znajduje się już w rękach Richardsa”; przemawia w Bennington College (USA) i podczas sesji Międzynarodowej Szkoły Antropologii Teatru w Kopenhadze (Dania); Workcenter przyjmuje zaproszenie Serviço Social do Comércio do São Paulo (Brazylia), aby zaprezentować Akcję, oprócz tego Grotowski z Richardsem omawiają pracę Workcenter w ramach międzynarodowego sympozjum; Grotowski otrzymuje od miesięcznika „Teatr” Nagrodę im. Konrada Swinarskiego za dorobek reżyserski

1997 obejmuje katedrę antropologii teatralnej w paryskiej Collège de France (jego kandydaturę przedstawia Marc Fumaroli) i otrzymuje Nagrodę Wielką Fundacji Kultury Polskiej; na zaproszenie Ośrodka Grotowskiego jedzie do Wrocławia z zespołem Workcenter (w tym czasie w jego składzie znajdują się: Richards, Biagini, Baruch Braner, Nhandan Chirco, Przemysław Wasilkowski i Brian Watt), gdzie prezentuje Akcję po raz pierwszy w Polsce i wraz z Richardsem spotyka się z publicznością; jedzie do Marsylii (Francja) z zespołem Workcenter, gdzie prezentuje Akcję i odbywa konferencję z Richardsem; wygłasza siedem z dziewięciu wykładów z cyklu La ‘lignée organique’ au théâtre et dans le rituel („Linia organiczna” w teatrze i w rytuale) w paryskiej Collège de France; otrzymuje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Bolonii (Włochy), gdzie Workcenter prezentuje Akcję

1998 wygłasza dwa ostatnie wykłady w Collège de France; otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Wrocławia, Nagrodę Złotego Pegaza regionu toskańskiego oraz Nagrodę Beato Angelico

1999 14 stycznia – umiera w Pontederze (Włochy)